Katukanava: Heinäveden kaivoshanke vaikuttaisi laajalti Saimaan alueelle – Suomalaiset ansaitsevat tiukemman kaivoslain

Juha Hirvaskero

Katukanava: Heinäveden kaivoshanke vaikuttaisi laajalti Saimaan alueelle – Suomalaiset ansaitsevat tiukemman kaivoslain

Vuosien varrella tehdyistä parannuksista huolimatta kaivoslakimme on osoittautunut täysin riittämättömäksi. Maanomistajilla ei ole mitään päätösvaltaa, merkittäviä luontokohteitakaan ei jätetä rauhaan ja ympäristönsuojelu on sekä toiminnan että jälkitöiden osalta puutteellista.

Nyt meneillään olevan uudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja säädellä toimintaedellytyksiä. Lisäksi hallitus haluaa vahvistaa maanomistajien vaikutusmahdollisuuksia ja kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti.

Lupaukset ovat selkeitä, ja siksi lakiluonnos on toistaiseksi lähinnä järkytys. Paitsi, että se ei toteuta hallitusohjelman tavoitteita, se on jopa niiden vastainen.

Lakiluonnoksen isoimmat ongelmat koskevat valtauskäytäntöä ja ympäristövastuujärjestelmää.

Maailmalla lähtökohta on se, että valtio omistaa mineraaliesiintymät ja antaa halutessaan kaivosyhtiöille oikeuden hyödyntää näitä kohtuulliseen hintaan. Suomessa sen sijaan on käytössä 1700-luvulta peräisin oleva valtauskäytäntö, jonka mukaan malmiesiintymä ei kuulu maanomistajalle vaan sen alueen varanneelle.

Luonnokseen, jossa arvokkaita luontoalueita ei olla jättämässä malminetsinnän ja kaivostoiminnan ulkopuolelle, ei voi olla tyytyväinen. Myös Natura-alueet on jätettävä rauhaan.

Esimerkiksi Heinäveden kaivoshankkeen alue on poikkeuksellisen haavoittuvainen: Aitolammesta on vain reilu kilometri Varisveteen ja noin 5 km Natura-alueisiin. Kaivostoiminta siellä vaikuttaisi kymmenien kilometrien päähän Suur-Saimaalle. Juuri siksi koko Saimaan aluetta on katsottava kokonaisuutena ja myös muiden elinkeinojen näkökulmasta.

Lainsäädäntöä pitää muuttaa siten, että se kannustaa yhtiöitä tekemään pienempiä varauksia, mutta tehokkaampaa maaperän tutkimusta, minkä myötä vain pieniä pitoisuuksia sisältäviä varattuja alueita voidaan nopeammin myös vapauttaa muuhun käyttöön.

Lakiluonnos kaivoslaista lähetetään lausuntokierrokselle syksyn aikana, eli nyt pitää ja kannattaa vaikuttaa aktiivisesti sen sisältöön. Tällaisenaan se on täysin riittämätön raakile.

Heli Järvinen

kansanedustaja (vihr.)

Kerimäki

Luetuimmat