Katukanava: Vanhusten hoivapalveluihin on laitettava lisää resursseja ja annettava edellytykset tehdä laadukasta työtä

aop

Kaikille suomalaiselle on taattava turvallinen ja arvokas vanhuus. Eri-ikäisten suomalaisten on voitava luottaa siihen, että hoivapalvelut vastaavat yksilöllisiä tarpeita ja ovat laadukkaita. Lisäksi on voitava luottaa siihen, että hoivapalveluilla on riittävät resurssit ja edellytykset tehdä laadukasta työtä. Kotihoidon palveluiden resursseja tulee lisätä ja lisäykset eivät saa vaarantaa hoivapalveluiden voimavaroja. Taloudellisten edellytysten ohella tarvitaan ammattitaitoista henkilökunta ja hyvää johtamista. Henkilökunnan osaamista tulee ylläpitää ja kehittää jatkuvasti.

Etelä-Karjalan alueella on todettu olevan hyvää hoivapalvelua eri kuntien alueella, mutta kuntien mahdollisuudet palvelujen tuottamiseen vaihtelevat suuresti. Väestön ikääntyminen eritahtisesti eri kunnissa ja Eksoten palvelujärjestelmän muutokset vaikuttavat oleellisesti ikääntyvien palvelujen saatavuuteen. Sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Karjalan alueella on saavutettava tasavertaisesti koko maakunnassa. Hoiva- ja vanhuspalvelujen tarve kasvaa nopeasti. Siksi kuntien ja Eksoten vastuuta ikäihmisten hoidosta pitää vahvistaa.

Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen joukko. Ikäihmisten erilaiset tarpeet tulee saattaa päätöksenteon keskiöön. Kuntien on tehtävä nykyistä parempaa yhteistyötä vanhusneuvostojen kanssa. Ikääntyneiden monimuotoisia ja itsenäisyyttä tukevia asumisen erilaisia ratkaisuja tulee edistää.

Iäkkäiden hyvinvointi on tuottava investointi. Ikäystävällinen Suomi on yhteinen etu. Vanhuspalveluiden tilaan on puututtava nyt heti, sillä muutos on nopea.

Pekka Haimila

puheenjohtaja

Eläkeliiton Karjalan piiri

Luetuimmat

Uusimmat uutiset

Kommentoidut