Katukanava: Ihmiset pitää nostaa keskiöön, kun tavoitellaan työllisyysasteen nostamista

Suomen työllisyysaste ylitti Tilastokeskuksen mukaan 72,6 prosenttia tammikuussa. Sama positiivinen kehitys on nähtävissä myös Kaakkois-Suomen työllisyyskatsauksesta. Verrattuna tammikuuhun 2018, työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt alueellamme 14 prosentilla. Siitä meidän on syytä olla tyytyväisiä. Väestön vanheneminen, syntyvyyden lasku ja hyvinvointipalveluiden turvaaminen vaativat kuitenkin jatkuvia toimenpiteitä tulevalla hallituskaudella. Myös maailmatalouden hidastuminen ja EU-alueen kasvun hiipuminen vaikuttavat siihen, että asiaan on syytä kiinnittää jatkuvaa huomiota.

Työ- ja elinkeinoministeriön viesti työllisyyden nostamisen keinoista (26.2.) on selkeä: työntekoon on luotava mahdollisuuksia, osaamista vahvistettava ja työperäistä maahanmuuttoa lisättävä. Meidän pitäisi nyt konkreettisesti miettiä, miten voimme työn verotuksen sijaan siirtää verotusta muihin luokkiin, miten panostamme nuorten koulutukseen ja ohjaukseen, miten luomme työelämän tarpeita vastaavia koulutuspolkuja ja vähennämme koulupudokkaiden määrää.

Ministeriön ehdottamat toimenpiteet on helppo allekirjoittaa. Niiden pohjalta voisi helposti tehdä järkeviä poliittisia linjauksia ja päätöksiä. On kuitenkin syytä tiedostaa se, että eri toimenpiteiden keskiössä ovat ihmiset, joiden tilanne saattaa vaihdella hyvinkin paljon. Työllisyyspoliittisen päätöksenteon pitääkin ensi sijassa palvella juuri ihmisten tarpeita.

Työttömien työnhakijoiden kannustamisessa meidän pitää huomioida henkilön ja perheen elämäntilanne. Nuorten tukemisessa opintoihin ja työhön kiinni pääsemisessä meidän on huomattava, että ohjauksen lisäksi meidän on arvioitava nuoren tarve muille sosiaalisille palveluille. Maahanmuuttajien kohdalla osaajien houkuttelemisen lisäksi on myös luottava mahdollisuudet koko perheelle integroitua yhteiskuntaan ja pitkällä tähtäimellä myös mahdollisesti jäädä Suomeen. Pidetään siis huolta siitä, että ihmiset yksilöllisine tilanteineen nostetaan työllisyysasteen lisäämisen keskiöön. Sitä kautta luodaan mielekästä työtä ja hyvinvointia ihmisille ja heidän perheilleen.

Ding Ma
kansanedustajaehdokas (kok.)
Lappeenranta

Luetuimmat

Uusimmat uutiset