Katukanava: Oppivelvollisuuden laajentaminen on mittava tulevaisuusinvestointi

Katja Juurikko

Katukanava: Oppivelvollisuuden laajentaminen on mittava tulevaisuusinvestointi

Kevään koronarajoituksilla on kauaskantoiset vaikutukset lasten ja nuorten kehitykseen. Pelastakaa Lapset ry:n raportin mukaan haastavimmassa asemassa ovat vähävaraisten perheiden lapset. Lapset kokivat, että perheiden saama tuki on ollut riittämätöntä. Useampi kuin joka kymmenes apua tarvitseva ei ollut saanut sitä. Näistä syistä hallitus on esittänyt lisätalousarviossaan yhteensä noin 320 miljoonan euron hyvinvointipakettia lapsille ja nuorille.

Paketti sisältää 159 miljoonan euron osuuden OKM:n alaisuuteen, jonka avulla tullaan tukemaan niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksenkin piirissä olevia ja toisen asteen opiskelijoita. Nuorisotyötä vahvistetaan, ja osana pakettia tuodaan maksuttomia harrastuksia koulujen iltapäiviin. 112 miljoonaa suunnataan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle, jolla vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluita sekä mielenterveyspalveluita. 45 miljoonaa suunnataan työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen, jonka avulla vahvistetaan syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä.

Tämä on hyvä alku, mutta on selvää, että panostuksia tullaan tarvitsemaan vielä lisää. Siksi tilannetta tarkastellaan jatkuvasti.

Ongelmiin on pystyttävä reagoimaan varhaisella puuttumisella, mutta samalla on katsottava myös pidemmälle. Tukea tarvitaan myös myöhempään elämänvaiheeseen.

Hintalapun tuijottamisen sijaan oppivelvollisuuden laajentamista tulisi tarkastella edullisena tulevaisuusinvestointina, joka maksaa itsensä takaisin. Uudistuksen edistämistä tuki myös Vihriälän selvitysryhmä. 30 vuoden aikana Suomesta on kadonnut yli 600 000 työpaikkaa, joihin on riittänyt perusasteen koulutus. On arvioitu, että oppivelvollisuuden pidentäminen voisi nostaa työllisyysastetta jopa neljällä prosentilla.

Oppivelvollisuus on Suomen menestystarinan pohja, joka rakentuu juurikin osaamisen varaan. Siksi hallituksen tavoitteesta on pidettävä kiinni edelleen, eikä siitä ole koronakriisin edessä syytä perääntyä.

Niina Malm

kansanedustaja (sd.)

Luetuimmat

Uusimmat uutiset