Katukanava: Hoitajien työpanosta tarvitaan lasten luona

Lasten varhaiskasvatuksen suurin ongelma ei ole työntekijöiden koulutustaso, vaan liian suuri hoitoryhmien koko. Varhaiskasvatuksen laatu ei parane yliopistokoulutettuja lastentarhanopettajia lisäämällä, vaan huolehtimalla siitä, että henkilöstöä on tarpeeksi lapsiryhmissä koko toiminta-ajan.

Nyt eduskunnan käsittelyssä olevan varhaiskasvatuslain muutosesitykset pohjautuvat liian yksipuolisesti rakennettuun pedagogiseen näkemykseen. Lisäksi siinä esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen henkilöstörakenteiden muuttamisineen vaatii liian pitkän siirtymäajan. Varhaiskasvatuksen ongelmia niillä ei todellisuudessa pystytä korjaamaan. Sen sijaan varhaiskasvatuksen toimintaympäristö saadaan useiksi vuosiksi tai jopa vuosikymmeniksi kaaostilaan.

Nyt tehtyjen työmarkkinaratkaisujen mukaan lastentarhanopettajilla voidaan käyttää jopa 12 prosenttia työajasta toiminnan suunnitteluun. Jos lastentarhanopettajia on ryhmässä kaksi, molemmilla heillä kuluu tämä aika työn suunnitteluun ryhmän ulkopuolella eli fyysisesti pois lapsilta. Lastenhoitajan työpanos tehdään ryhmässä, häntä tarvitsevien lasten luona.

Mikäli lakiesityksen mukaiset toimenpiteet henkilöstörakenteessa tehdään, johtaa se suurempiin lapsiryhmiin ja yhä suurempaan lasten ja henkilöstön kuormittumiseen. Erityisen ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että yliopistokoulutuksen saaneita lastentarhanopettajia ei ole saatavilla. Näitä vakansseja joudutaan täyttämään määräaikaisilla sijaisilla. Tämä puolestaan tulee johtamaan jatkuvaan henkilöstön vaihtumiseen lapsiryhmissä.

Varhaiskasvatuslakiesityksen uskottavuutta ja toimivuutta voidaan lisätä, kun säädetään edes alle kolmevuotiaiden lasten ryhmään henkilöstörakenteeksi kaksi lastenhoitajaa ja yksi korkeammin koulutettu lastentarhanopettaja. Tässä ikäkaudessa lapsen kehityspsykologiset tarpeet ohittavat tutkimustenkin valossa lapsen pedagogiset tarpeet. Varsinkin pienillä lapsilla toistot ja rutiinit luovat turvallisuuden tunnetta ja arjessa rutiinit ovat hyvin perushoidollisia.

Silja Paavola
SuPerin puheenjohtaja

Johanna Pérez
SuPerin asiantuntija

Luetuimmat

Uusimmat uutiset

Kommentoidut