Katukanava: Järjestölähtöinen auttaminen uhattuna

Anu Kiljunen

Katukanava: Järjestölähtöinen auttaminen uhattuna

Viime vuosina on Etelä-Karjalassa onnistuneesti kehitetty yhteistyötä ja kumppanuutta sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja julkisen sektorin välillä. Yhdessä tehden alueen asukkaille on tarjolla entistä enemmän apua ja tukea jo varhaisessa vaiheessa.

Sote-järjestöt tekevät työtä heikoimmassa asemassa olevien ja muutoin apua ja tukea tarvitsevien ihmisten parissa: lasten, nuorten, iäkkäiden, vähemmistöjen, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vammaisten, pitkäaikaissairaiden, omaisten ja pitkäaikaistyöttömien.

Korona-aikana avun tarve on lisääntynyt entisestään ja eteläkarjalaisista sote-järjestöistä apua hakevien määrä on ollut selvässä kasvussa. Poikkeustilanne on aiheuttanut huolta toimeentulosta, perhesuhteista ja arjessa selviytymisestä. Paineet näkyvät väsymyksenä, ahdistuksena ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltana.

Valtion talousarvioesityksessä aiotaan leikata sote-järjestöjen maksuttomasta auttamistyöstä joka kolmas euro, peräti 127 miljoonaa. Jos talousarvioesitys ei muutu, romahtaa sote-järjestöjen toiminta ja mahdollisuus auttaa. Tällä olisi suora yhteys myös tulevaisuuden sote-keskuksiin.

Painopisteen siirto ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin jäisi pahimmillaan toteutumatta. Etelä-Karjalassa tämä tarkoittaisi, että julkisen sektorin ja järjestöjen välille muodostunut yhteistyö lamaantuisi ja ihmiset jäisivät vaille järjestöjen tukea ja apua sekä sote-palveluihin ohjautuvien määrä kasvaisi.

Ihmiset, kunnat ja yhteiskuntamme eivät selviä ilman järjestöjä.

Christa Carpelan, MLL Kaakkois-Suomen piiri ry

Juho Heikka, MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry

Heli Heimala, Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ry

Leena Härkönen, Lappeenrannan Seudun Diabetesyhdistys ry

Tiina Ihalainen, Invalidiliitto ry

Lasse Koivumäki, Heikintalo ry

Susanna Kovasin, Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry

Kaarina Pesonen, FinFami – Mielenterveysomaiset Etelä-Karjala ry

Sikketiina Rönty, Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry

Jussi Stoor, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry

Niina Turunen, Saimaan Syöpäyhdistys ry

Heli Vaija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Tuija Valjakka, Etelä-Karjalan Martat ry

Luetuimmat