Katukanava: Mitä voimme oppia Koskelan henkirikoksesta? – Väkivaltaa ehkäisemään voisi luoda Imatran mallin

Päivä Heiskanen

Katukanava: Mitä voimme oppia Koskelan henkirikoksesta? – Väkivaltaa ehkäisemään voisi luoda Imatran mallin

Uutiset Koskelan henkirikoksesta ovat järkyttäviä. Tuntuu pohjattoman surulliselta, että uhri on ekaluokalta lähtien tullut ikätovereidensa epäasiallisesti kohtelemaksi ja että lopulta tilanne on mennyt raa´an väkivaltaiseksi ja päättänyt nuoren elämän kauheimmalla mahdollisella tavalla.

On vaikea löytää sanoja tapahtuneelle. Moni puhuu kiusaamisesta. Laki ei kuitenkaan tunne käsitettä kiusaaminen. Monet kouluissa kiusaamisena käsiteltävät asiat täyttävät rikoksen tunnusmerkistön. Opettajien ei tule sovitella rikosten tunnusmerkistöt täyttäviä tekoja, vaan niiden selvittäminen on poliisiasia.

Henkinen väkivalta puolestaan on lastensuojeluasia. Tästä on tehty Etelä-Karjalan alueen kouluja sitova ohjeistus lainvastaisten tekojen työryhmässä, johon kuuluvat niin Eksoten, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kuin poliisinkin edustajat. Näihin ohjeistuksiin pitää jokaisen toimintayksikön sitoutua.

Jos saisin päättää, kehittäisin Imatran mallin, joka sisältäisi ryhmädynamiikkaan, hyvinvointiin, tunnetaitoihin ja laillisuuskasvatukseen liittyvät valmiit opetuspaketit jokaiselle ikäluokalle varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja jossa vahvana tukena olisi moniammatillinen yhteistyö. Jokaisen yksikön esimiehen vastuulla olisi valvoa, että omassa yksikössä materiaalia käytettäisiin täsmälleen ohjeiden mukaisesti, ja raportoida tästä vuosittain esimiehensä kautta hyvinvointilautakunnalle.

Kouluilla on tehty kiusaamista ja lainvastaisia tekoja vastustavaa työtä jo pitkään. Toimintamalleja on kehitetty ja selkeytetty. Tilastojen valossa suunta on ollut oikea. Silti työ on vielä kesken. Lasten oikeutta koskemattomuuteen ja turvallisuuteen pitää suojella vielä ponnekkaammin.

Titta Myllärinen

opettaja

kuntavaaliehdokas (sd./sit.)

Imatra

Luetuimmat