Katukanava: Oma lähilukio on turvallinen vaihtoehto

Peruskoulun päättöluokan oppilaat alkavat näinä aikoina pohtia ensi syksyn jatkovalintojaan. Pienillä paikkakunnilla lukio on monesti lähin vaihtoehto ja usein ainoa toisen asteen oppilaitos. On suuri etuoikeus, että lähes jokainen suomalainen voi käydä koulutiensä kotoa käsin korkeakoulun kynnykselle saakka.

Se merkitsee nuorelle ja hänen perheelleen merkittävää kustannusten ja päivittäisen ajan säästöä.

Suomi on vihdoinkin saamassa suoraan lukiokursseihin perustuvan korkeakoulujen pääsykoeuudistuksen. Vuodesta 2020 alkaen pääosa opiskelijoista valitaan ylioppilastodistusten perusteella. Uudistuksen myötä koulutuksen alueellinen ja taloudellinen tasa-arvo ottaa suuren harppauksen eteenpäin. Korkeakouluihin päästäkseen ei enää tarvitse matkustaa pääkaupunkiseudulla järjestettyihin kalliisiin pääsykoevalmennuksiin. Hyvä menestyminen omassa lukiossa riittää.

Lukioiden määrä on Suomessa viime vuosina huomattavasti vähentynyt. Tämä kehitys on tapahtunut lähes yksinomaan suurilla paikkakunnilla, joissa keskisuuria lukioita on yhdistelty suuriksi, jopa tuhannen opiskelijan yksiköiksi.

Suomen lähilukioyhdistykseen kuuluvat käytännössä kaikki pienet alle 150 opiskelijan lukiot. Yhdistyksessä on tällä hetkellä 162 jäsenlukiota. Tämä on yli 40 prosenttia maan päivälukioiden kokonaismäärästä. Kuluvan vuoden aikana yhtään pientä lukiota ei ole lakkautettu.

Maaseudun ja haja-asutusalueiden pienillä lukioilla onkin kunnissaan aivan erityinen yhteiskunnallinen tehtävä. Lähes kaikki toimivat peruskoulun kanssa elimellisessä yhtestyössä, kiinteistö- ja henkilöstöresurssit optimoiden.

Elinvoiman ja kehityksen takaajana lukio on kunnalleen paljon enemmän kuin pelkkä oppilaitos.

Pienissä ryhmissä ja hyvin ohjattuina kouluyhteisön jäsenet kantavat yhdessä vastuuta tulosten saavuttamisesta. Pienissä lukioissa opiskelijat suorittavatkin keskimäärin ottaen merkittävästi enemmän kursseja kuin suurissa.

Keskeyttäneiden ja neljännen vuoden opiskelijoiden osuudet ovat pienissä lukioissa huomattavasti alle maan keskiarvon. Pieni lukio on hyvä ja turvallinen vaihtoehto.

Jukka O. Mattila
Puheenjohtaja
Suomen lähilukioyhdistys

Luetuimmat