Katukanava: Uusi maakuntahallinto lisäisi byrokratiaa ja kustannuksia – Tarvitaan väliportaan hallintoa kuntien tehtäviä hoitamaan

Jasmin Ojalainen

Katukanava: Uusi maakuntahallinto lisäisi byrokratiaa ja kustannuksia – Tarvitaan väliportaan hallintoa kuntien tehtäviä hoitamaan

Valtion vuoden 2020 budjetti on 58 miljardia euroa. Valtion velka oli viime vuonna 106 miljardia euroa ja sen arvioidaan olevan vuonna 2024 148 miljardia.

Ulkomaiset luottolaitokset luokittelevat valtioiden luottokelpoisuuden. Luokituksen taso määrää valtion uuden lainan koron. Suomen viime vuosien hallitukset ovat onnistuneet menojen hillinnässä ja osoittaneet ulkomaisille lainaajille hyvää luottokelpoisuutta.

Meillä oli yksityishenkilöiden pankkilainan korkotaso 30 vuotta sitten kymmenen prosenttia. Nyt vastaavat korot ovat reilusti puolittuneet siitä. Oli sitten yksityishenkilö tai valtio, korkotasot seuraavat toisiaan. Valtio on maksanut lainoistaan 1,2 prosenttia korkoa viime vuosina ja on saanut uutta lainaa käytännössä nolla prosentin korolla.

Sosiaali- ja terveysmenot ovat olleet 60 prosenttia valtion budjetista ja ne ovat olleet voimakkaassa kasvussa vuosittain. Tämä on suuri kustannuserä ja sen hallintaan on haluttu puuttua. Lisäksi yritystuet ovat olleet keskusteluissa. Edellisen hallituksen säästöohjelma oli vuositasolla kymmenen miljardia euroa, josta soten osuus oli seitsemän miljardia ja yritystukien kaksi miljardia.

Valtion menojen hallinnassa ja säästötavoitteissa on kuluneen 12 vuoden aikana edistytty monilla alueilla. Yhtenä merkittävänä kehityskohteena on ollut uusi maakuntahallinto. Kaikki nämä ehdotukset ovat kukin kerrallaan kaatuneet poliittisissa prosesseissa. Uusilla maakuntahallintokonsepteilla oli tavoiteltu sote-menojen kasvun hallintaa ja turhien yritystukien vähentämistä.

Olemme siirtymässä vahvasti digitaaliseen yhteiskuntaan. Vanhoista työpaikoista korvautuu miljoona seuraavan 20 vuoden aikana. Tuntuu turhalta rakentaa uutta maakuntahallintoa, koska monet sen tehtävistä voidaan hoitaa digitalisoinnin kautta. Uusi maakuntahallinto tulisi lisäämään byrokratiaa ja valtion kustannuksia.

Ehdotan harkittavaksi nykyisten kuntien yhdistämistä. Yhdistetyistä kunnista muodostetaan väliportaan hallinto, joka hoitaa kuntien tehtävien lisäksi suunnitellun maakuntaporatalin tehtävät.

Imatra

Luetuimmat

Uusimmat uutiset