Katukanava: Vuoksi ja sen mahtavat kosket on palautettava ennalleen – se näyttäisi uuden suunnan sekä Imatralle että Saimaan matkailulle

Santeri Tynkkynen

Emilio Urpalaisen mielestä Imatralla pitää käynnistää hanke, jonka tavoitteena on Vuoksen ennallistaminen.
Emilio Urpalaisen mielestä Imatralla pitää käynnistää hanke, jonka tavoitteena on Vuoksen ennallistaminen.

Kun Imatran historiaa tutkii, huomaa, että Imatrankoski on taannut kaupunkimme menestymisen läpi historian. Koski toi matkailijat Imatralle satojen vuosien ajan. 1900-luvun alussa kosken voimat valjastettiin sähkötuotantoon, mikä omalta osaltaan mahdollisti useita teollisuusinvestointeja Imatralle. Imatrankosken merkitys Imatralle on siis kiistaton.

Vuoksen vesialueet valjasti 91 vuotta sitten Imatran Voima, josta kehittyi myöhemmin Fortum Oyj. Fortum hallitsee Vuoksen vesialueita ja säätelee omistamaansa vettä. Imatran kaupungin vaikutusvalta vedenjuoksutukseen on hyvin pieni.

Nykypäivän sähköntuotannossa Imatrankoskesta saatava sähkön vuosituotanto kattaa alle prosentin koko maan sähköntarpeesta. Suomen sähköntuotanto kehittyy kovaa vauhtia ja Vuoksesta saatavan sähkön määrän merkitys pienenee.

Fortum Oyj on yksi Suomen menestyvimmistä yhtiöistä. Tilikaudella 2019 Fortum Oyj:n vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,2 miljardia euroa. Fortumin osake-enemmistön omistaa Suomen valtio.

Imatran ja Vuoksen suunta ollut aivan toinen Fortumin kehittyessä kansainväliseksi menestyväksi energiayhtiöksi. Imatran kaupungin elinkeinorakenne on rappeutunut ja ikärakenne ikääntynyt.

Imatra tarvitsee Vuoksen ja Imatrankosken uutta tulemista. Vuoksi ja sen mahtavat kosket, jotka ovat kannatelleet Imatraa jo vuosisatoja, pystyvät kääntämään myös Imatran tulevaisuuden. Vuoksen vettä ja koskia tulisi alkaa palauttaa ennalleen suunnitelmallisesti takaisin tilaan, johon luomakunta on aikanaan ne luonut.

Vuoksea on kehitetty Fortumin ehdoilla ja samalla unohdettu luonto ja matkailuarvot. Vuoksen ja sen koskien merkitys Imatran matkailulle on pienentynyt vuosi vuodelta.

Kestävä kehitys on Fortumin strategian ytimessä aivan kuten yrityksillä 2020-luvulla kuuluukin olla. Fortumin kestävän kehityksen arvot ovat uteliaisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja kunnioitus. Nämä arvot muodostavat yhtiön kaiken toiminnan perustan. Miten yhtiön arvot sopivat Vuokseen ja sen tulevaisuuteen?

Fortumin olisi näytettävä esimerkkiä kansainvälisesti, että Suomi hoitaa omaa ilmastopolitiikkaansa vastuullisesti, tukee luonnon monimuotoisuutta ja vähentää jokien ekologista tilaa horjuttavan vesivoiman tuotannon merkitystä. Velka pitää maksaa. Sen jokainen yhtiö ja vastuullinen ihminen tietää.

Imatralla pitää käynnistää hanke, jonka tavoitteena on Vuoksen ennallistaminen ja matkailun kehittäminen. Fortumin tulee olla mukana tässä hankkeessa.

Hanke toisi alueelle suurta kansainvälistä kiinnostavuutta, mikä synnyttäisi uusia työpaikkoja ja investointeja. Fortum olisi myös suuri voittaja tässä hankkeessa. Yhtiön saama imagollinen hyöty olisi varmasti pitkässä juoksussa suurempi kuin se rahallinen hyöty, jota Vuoksi ja sen kosket tällä hetkellä yhtiölle tuottavat.

Hankkeen tulisi olla kansainvälinen, koska Vuoksi laskee Venäjän läpi Laatokkaan. Haastetta projektiin tuo myös Vuoksen merkitys Saimaan pintakorkeuden säätelyssä. Hankeidea on mahtipontinen ja jopa epäuskottava, mutta yhteiskuntamme on siinä muutoksen tilassa, että Vuoksen ennallistaminen olisi askel oikeaan suuntaan.

Myös Saimaan alueen matkailu tarvitsee kipeästi suunnannäyttäjää. Vuoksi ja sen kosket kaikkine mahdollisuuksineen toisivat Saimaan alueen matkailun aivan uuteen valoon. Siinä koko Etelä-Karjala olisi voittaja.

Emilio Urpalainen

Imatra