Katukanava: Hallituksen ja työnantajien on tultava puolitiehen vastaan, jos kikyn vuoksi menetetty luottamus halutaan saada takaisin

Kunnissa on käynnissä lukuisia säästötoimia, joista osassa on kysymys henkilöstön irtisanomisista. Kun kilpailukykysopimus (kiky) tehtiin vuonna 2016, SuPerin ehtona oli, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin turvatakseen työpaikat, mikäli kuntatalous näyttää negatiiviselta. Hallitus sitoutui siten sopimuksessa turvaamaan kunta-alan työpaikat.

Nyt tilanne näyttää huonolta. Kunnat eivät ole saaneet luvattua korvausta kikystä aiheutuneista menetyksistä. Kuntien talous on heikko ja säästötoimet koskettavat erityisesti sote-palveluja, joista on muutenkin säästetty jo useita vuosia. Työpaikat ovat vaakalaudalla.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan raportissa kehutaan kilpailukykysopimuksen vaikutuksia työllisyyteen. Erityisesti on nostettu esiin työajan pidennyksen vaikutukset. Raportin mukaan kiky lisää työllisyyttä noin 20 000–42 000 henkilöllä vuoteen 2022 mennessä. Työajan pidennyksen osuus työllisyyden parantumisesta oli noin 40 prosenttia. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kososen mukaan tutkimuksen perusteella ei voi esittää niin tarkkoja arvioita työllisyysvaikutuksista kuin Etla on esittänyt.

Kikyssä on sovittu myös muusta kuin palkattomasta työajan pidennyksestä. Sopimuksessa sovittujen työantajamaksujen siirtäminen työntekijöiden maksettavaksi on vaikuttanut työllisyyden parantumiseen.

Työajan palkaton pidennys on ongelmallinen asia. Eri työehtosopimuksissa pidennys on sovittu toteutettavaksi eri tavoin ja osalla aloista se on sopimuksissa määräaikaisena. Työntekijät ovat silloin eriarvoisessa asemassa.

Reiluinta on, jos työajan pidennystä ilman rahallista korvausta ei jatketa uusissa sopimuksissa.

Kiky-sopimus on koettu liittojen jäsenistössä epäreiluna. Ammattiliitot tulivat kolme vuotta sitten hallitusta vähintään puolitiehen vastaan ilman suurempaa kiitosta. Hallituksen esittämät vaihtoehdot säästötoimille olivat kikyä kovemmat, joten todellista vaihtoehtoa ei ollut. Jos kikyn vuoksi menetetty luottamus halutaan saada takaisin, on hallituksen ja työnantajien vuoro tulla työntekijöitä puolitiehen vastaan.

Silja Paavola

puheenjohtaja

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Luetuimmat