Katukanava: Eksoten valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka kiistää häneen kohdistuneet syytökset: "Tarkastuslautakunta ylitti toimivaltansa tietoisesti kuntalaki sivuuttaen"

Kati Pullinen

Katukanava: Eksoten valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka kiistää häneen kohdistuneet syytökset: "Tarkastuslautakunta ylitti toimivaltansa tietoisesti kuntalaki sivuuttaen"

Eksoten tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, jäsenten ja arviointipäällikön tulee tuntea hyvin tarkkaan kuntia ja kuntayhtymiä, kuten Eksotea, koskevat peruslait eli kuntalaki ja hallintolaki, joissa on säädökset hallintoa, eri toimielinten tehtäviä, asioiden valmistelua ja päätöksentekoa koskevista asioista. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että näiden lakien tuntemisessa ja noudattamisessa on ollut suuria puutteita tarkastuslautakunnan valmistelussa, esittelyssä ja tutkintapyyntöasiasta päättämisessä.

Eksote on saanut Kuntaliitolta lausunnon, jossa todetaan, että tarkastuslautakunta on yksiselitteisesti ylittänyt toimivaltansa tehdessään tutkintapyynnön. Asia olisi tullut valmistella, käsitellä ja päättää Eksoten hallituksen toimesta.

Eksotella ja allekirjoittaneella on hallussaan tarkastuslautakunnan palkkaaman lakimiehen sähköposti, jossa tämä nimenomaan toteaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja arviointipäällikölle, että lautakunnalla ei ole oikeutta tehdä päätöstä tutkintapyynnöstä Eksoten nimissä. Silti lautakunta meni eteenpäin kovalla kiireellä. Toimivallan ylitys on siis tehty tietoisesti kuntalaki sivuuttaen.

Hallintolain sivuuttaminen näkyy tutkintapyynnön valmistelussa ja esittelyssä, koska esittelevä virkamies ei ole noudattanut hyvän hallinnon pääsääntöä objektiivisuudesta ja luotettavuudesta. Tästä myös poliisi huomautti Eksotea tutkimattajättämispäätöksessään. Hallintolain mukaan esittelevä virkamies vastaa esittelystään ja sen lainmukaisuudesta sekä tietojen paikkansapitävyydestä ja on vastuussa esittelynsä perusteella tehdyn päätöksen lainmukaisuudesta.

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Eksoten hallintosäännössä ja kuntalaissa. Niihin perehtymällä voidaan todeta, että tutkintapyyntöön liittyvän tyyppiset asiat eivät niihin kuulu, vaan ne kuuluvat hallitukselle.

Edellä olevien asioiden perusteella on tarpeen tehdä selvitys tarkastuslautakunnan ja arviointipäällikön toimista tutkintapyyntöasiassa valiokunta perustamalla.

Taina Lonka

Eksoten valtuuston puheenjohtaja (kesk.)

Luetuimmat

Kommentoidut