Katukanava: Populismi-sanalla yritetään myös vaientaa tai halventaa puhuja – Onneksi länsimaissa on oikeus pohtia asoita ääneen

Kaikki vastakkain asettelu ei ole populismia. Vastakkain asettelu on kahden erilaisen asian pohdiskelua, vertailua keskenään. Mitä siitä ehkä seuraa, jos valitaan toinen vaihtoehto toisen sijaan. Entäpä jos kuitenkin pohdiskeluissa päädytäänkin valitsemaan se, johon ei alunperin päädytty. Jos kuitenkin pohdiskelusta syntyvään uuteen tulokseen ei annetakaan mahdollisuutta, vaan pysytään tiukasti alkuperäisessä kannassa. Onko se silloin populismia?

Toisaalta tällaista pohdiskelua voidaan tehdä kahden erilaisen asian välillä myös syy-seuraussuhdemenetelmällä. Mitä seuraa, jos kahdesta vaihtoehdosta valitaan numero 1? Entäpä jos kuitenkin valitaan numero 2?

Molemmista valinnoista löytyy varmasti niin positiivisia kuin negatiivisiakin puolia. Se, kumpia on enemmän, ei välttämättä ratkaise lopputulosta. Lopputulokseen voi myös vaikuttaa, kuinka laajalle perspektiiville valinta vaikuttaa.

Toisaalta joskus on vain tehtävä akuutteja valintoja ja silloin on mietittävä sen hetkistä tilannetta, sekä sen hetkistä vaikutusaluetta. Jos tuota pohdintaa ei käy ja päätyy vain tiukasti pitäytymään omassa kannassaan, saattaa se ehkä olla populismia.

Populismi-sanaa käyttäen saatetaan yrittää vaientaa pohtija tai asian esille nostaja. Toisaalta kyseisellä sanalla voidaan yrittää halventaa ihmisen mielipide. Vaikkakin samaisesta asiasta voitaisiin käydä keskustelua syy-seuraussuhde-periaatteella. Mikä vaikuttaa mihinkin, ja miten se vaikuttaa -keskusteluja voidaan käydä ilman populismi-sanan mörköä.

Jokainen joutuu tekemään omassa elämässään valintoja. Ne voivat olla populistisia, syy-seuraussuhteen pohdiskelun tuloksia tai yksinkertaisuudessaan arkisia valintoja. Toisaalta meidän arkisiinkin valintoihin vaikutetaan monelta erilaiselta taholta. Joten päädymme taas pohtimaan.

Onneksi meillä länsimaissa on oikeus pohtia asioita ääneen, niin mediassa kuin median ulkopuolella. Pidetään siitä kiinni, että se oikeus säilyy meillä ketään ihmistä halventamatta.

Milla Eerola

Imatra

Luetuimmat