Katukanava: Anna Helminen toteaa, että kaupungin johtamisrakennetta on kevennetty suunnitelmallisesti ja sillä on saatu veronmaksajille 2,3 miljoonan vuotuiset säästöt

Anu Pakarinen

Imatran kaupungin johtajisto kutistui neljän vuoden aikana kuudesta nykyiseen kahteen. Saman aikaisesti johdon tehtävät eivät ole vähentyneet, kirjoittaa Katukanavassa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen. Arkistokuvassa apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino ja kaupunginjohtaja Kai Roslakka.
Imatran kaupungin johtajisto kutistui neljän vuoden aikana kuudesta nykyiseen kahteen. Saman aikaisesti johdon tehtävät eivät ole vähentyneet, kirjoittaa Katukanavassa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen. Arkistokuvassa apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino ja kaupunginjohtaja Kai Roslakka.

Kaupungin hallintorakenne on ollut muutoksen alla jo useita vuosia. Tilannetta on tarkasteltu aina parhaan mahdollisen kokonaisuuden kannalta. Imatralaisia päättäjiä ovat ohjanneet kiristynyt kuntatalous ja halu varautua tulevaisuuden haasteisiin.

Hallintorakenteen muutos on ulotettu erittäin voimakkaana myös kaupungin ylimpään johtoon. Sitä on viimeisen neljän vuoden aikana karsittu 6 johtajasta nykyiseen kahteen johtajaan. Myöskään ylimmän johdon alla oleva päällikkötaso ei ole kasvanut.

Johtajiston kokonaisvähennys kaikki tasot huomioiden on ollut 43 prosenttia. Kahden kaupunginjohtajan malli ja muut johtamisrakenteen suunnitelmalliseen keventämiseen perustuneet ratkaisut ovat tuottaneet veronmaksajalle säästöä vuosittain 2,3 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2016 johtamisrakenteeseen. Jos muutoksia ei olisi tehty, imatralaisten veroprosentti olisi yli 0,5 prosenttia nykyistä korkeampi.

Yksimielisillä poliittisilla päätöksillä ohennettu johtamisrakenne ei olisi kyennyt toimimaan asianmukaisesti ilman erityisen osaavaa virkamiesjohtoa, jolla on vahva kokemus ja ymmärrys kuntajohtamisesta, kaupunkiorganisaatiosta ja kaupungin asioista. Sekä kaupunginjohtaja Roslakka että apulaiskaupunginjohtaja Heino täyttävät nämä kriteerit.

Kaupunginjohtaja Roslakan eläköityessä poistuu laaja-alaista osaamista ja pitkäaikaista virkakokemusta. Luottamushenkilöiden linjausten mukaan jatkossa kaupungin elinvoimatehtävien hoitoon tulee panostaa entistä voimakkaammin. Nämä tosiasiat huomioiden on linjattu, että kaupungin ylin johto muodostuu jatkossa kaupunginjohtajan lisäksi kahdesta ylimmästä viranhaltijasta. Tässäkin ratkaisussa kaupungin ylin johto tulee olemaan puolet kevyempi kuin neljä vuotta sitten.

Samanaikaisesti ylimmän johdon tehtävät eivät ole vähentyneet. Se tarkoittaa, että jatkossakin Imatralla kaupunginjohtajan ja kahden muun johtavan viranhaltijan odotetaan hoitavan vastuut ja tehtävät, joita vielä muutama vuosi sitten hoiti tuplamiehitys. Tämä on mahdollista vain osaavien, ammattitaitoisten ja sitoutuneiden johtajien kautta. Heidän toiminnallaan voidaan varmistaa kaupungin tehtävien asianmukainen hoito ja Imatran edun valvominen.

Anna Helminen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.)

Imatra

Uusimmat uutiset

Kommentoidut