Katukanava: Miksi Vuoksen lämpö ei kelpaa Imatralle?

Imatran kaupungin halki virtaava Vuoksi sisältää kauneusarvojensa lisäksi myös paljon arvokasta puhdasta lämpöenergiaa. Kamppailtaessa ilmaston lämpenemistä vastaan tällainen lämmönlähde olisi ihanteellinen hyödynnettävä.
Siinähän ainoastaan kerättäisiin ja siirrettäisiin jo olemassa olevaa lämpöä tarvittaviin kohteisiin tuottamatta sitä lisää. Sillä voitaisiin korvata nyt polttamalla tuotettavaa lisälämpöä ja vähentää samalla hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä.
Kun päättäjiltä on tiedusteltu syytä, miksi hyödyntämiseen ei ole ryhdytty, ei selkeää vastausta ole esitetty. Kuulopuheina on esitetty Fortumin joskus vesioikeuksiensa nojalla evänneen luvan. Mitään mustaa valkoisella olevaa asiasta ei ole ollut nähtävillä.
Vuoksen hyödyntämisellä voisi olla vaikutusta kaukolämmön ja sitä kautta asumisen hintaan.Voidaanko tällainen puhdas uusiutuva luonnonvara jättää käyttämättä etenkään nyt, kun Suomi valtionakin on sitoutunut eurooppalaiseen ilmastonsuojeluun.
Asian tärkeydestä huomautti myös tasavallan presidentti uudenvuoden puheessaan.Hän mainitsi Suomen pyrkivän huippuosaajaksi uudella puhdastekniikan alalla. Sitä juuri edustaisi lämmön pumppaus virtaavasta vedestä.
Miksi eivät eteläkarjalaiset päättäjät ole heränneet? Alueellamme on runsaasti vesistöjä, on teknillinen yliopisto ja mahdollisuus valtion rahoitukseen tarvittavaa tutkimus-ja koetoimintaa varten.
Ainakin asian tutkiminen ja mahdollisuuksien kartoittaminen pitäisi saada alulle. Tekniikkahan ei sinällään ole uutta. Alueellisesti se olisi kunnan päätettävä ja toteutettava hanke. Tekniikkaa varmasti voidaan jatkuvasti kehittää kokemusten myötä.
Imatralaisilla päättäjillä olisi nyt tilaisuus tehdä rohkea päätös tällaisen pilottihankkeen aloittamisesta. Rahoitusta olisi varmasti saatavilla.
Puunjalostuspaikkakunnalla lämmitys tietysti nojaa puujätteen polttamiseen.  Näin voi syntyä eturistiriitoja, mutta polttamalla saatu energiahan voidaan ohjata sähköntuotantoon ja myyntiin.
Jos päättäjät nyt pystyisivät tekemään tällaisen viisautta vaativan päätöksen, niin siitä hyötyisi koko seutukunta. Samalla luotaisiin uudenlaista luonnon hyväksikäyttöä jossa sitä ei kuluteta, ei muuteta eikä saastuteta.


Juhani Lahtinen  (vas.)

Luetuimmat

Kommentoidut