Katukanava: Imatrasta voisi tulla kalastusmatkailun keskus, mutta Mellonlahti saattaa siinä vaiheessa olla kuollut ja haiseva lahti keskellä kaupunkia

ANU PAKARINEN

Katukanava: Imatrasta voisi tulla kalastusmatkailun keskus, mutta Mellonlahti saattaa siinä vaiheessa olla kuollut ja haiseva lahti keskellä kaupunkia

Imatran seudun perhokalastajat tekevät muiden kalastusseurojen tavoin vapaaehtoista työtä luontaisten kalakantojen hyväksi. Jäsenistöämme on ollut kunnostamassa kutupaikkoja muun muassa Vuokseen, Hiitolanjokeen sekä lukuisiin muihin lähialueemme jokiin ja puroihin. Jäsenistömme on myös osallistunut Saimaan ja Vuoksen harjuskantojen tutkimuksiin keräämällä dna-näytteitä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tällä vapaaehtoisella työllä olemme halunneet elvyttää kalakantojen luontaista kehittymistä, sekä luoda edellytyksiä kestävälle kalastukselle ja kalastusmatkailulle.

Imatra ja Lappeenranta rahoittavat Gosaimaan toimintaa alueen matkailun edistämiseksi. Vuonna 2021 Gosaimaa siirtyy isomman sateenkaaren alle, osaksi koko Saimaan aluetta kattavaan Lakesaimaaseen. Näiden organisaatioiden tavoitteena on nostaa Saimaan alue Suomen kolmanneksi suurimmaksi matkailukohteeksi Lapin ja Helsingin jälkeen. Käynnissä on myös CBC Visit Vuoksi -hanke, jonka tavoitteet liittyvät Vuoksen matkailun ja virkistyskäytön kehittämiseen.

Kalastusmatkailun tuomaa mahdollisuutta ei vielä ole täysin hyödynnetty, mutta uskomme että se voi kasvaa merkittäväksi osaksi Saimaan alueen matkailuvalikoimaa, ja sen markkinointiin Imatran kaupungin tulisi lähteä näkyvästi mukaan. Mikkeli ja Savonlinna panostanee järvikalastukseen, mutta Imatran valttikorttina on Saimaan lisäksi myös Vuoksi, Mellonlahti sekä lukuisat muut lähialueen vesistöt.

Imatran olisi siis hyvä mahdollisuus kehittyä Etelä-Karjalan kalastusmatkailun keskukseksi. Hiitolanjoen vapautuminen tuonee lähialueelle tulevaisuudessa kalastusmatkailijoita ja meidän Vuoksen alueemme palveluineen tulee olla siinä vaiheessa entistä paremmassa kunnossa.

Olemme seuranneet huolestuneina keskeisellä paikalla olevan Mellonlahden vedenlaadun kehittymistä. Imatran kaupungin kalastusmestarin tavoin olemme vakuuttuneita siitä, että se kevät ei ole kaukana, jolloin lahden rantoja peittävät kuolleet kalat. Kuollut ja haiseva Mellonlahti keskellä kaupunkia on huono imagotekijä Imatralle.

Mikko Kojo

Imatran Seudun Perhokalastajat ry:n puheenjohtaja