Eksoten vanhuspalveluiden johtaja Tuula Karhula kirjoittaa: Eksote haluaa avoimuutta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) terveys- ja vanhuspalveluiden johtaja Tuula Karhula kertoo Katukanava-kirjoituksessaan Eksoten ottavan vakavasti kotihoitoa koskevat väitteet:

Eksoten kotihoito on noussut keskusteluihin ammattijärjestö Superin tekemän kantelun ja valvontapyynnön takia. Super järjesti jäsenillan 29.11.2017, jossa olin itsekin paikalla. Siellä esille tuodut kehittämisehdotukset otettiin kaikki selvitykseen ja kotihoidossa muutettiin toimintatapoja ehdotusten mukaisesti. Sijaisjärjestelyiden hoito siirrettiin keskitetyn työnjaon tehtäväksi myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä kotihoidon yksittäisten tiimien itsenäisyyttä ja omaa kehittämistä lisättiin.

Vastaava tapaaminen järjestettiin 21.3.2018, jolloin kaikki läsnäolijat olivat sitä mieltä, että kotihoidon kehitys on mennyt aiemmin yhdessä sovittuun suuntaan. Sama käsitys jäi Aluehallintoviraston kotihoidon työsuojelutarkastusten palautetilaisuudessa 7.6.2018. Tässä tilaisuudessa valvontaviranomainen totesi, että epäkohtiin on Eksotessa tartuttu.

Eksoten johto ja Superin paikalliset edustajat ovat lisäksi tavanneet säännöllisesti ja keskustelleet toimenpiteistä kotihoidon jatkuvaksi parantamiseksi. Esille tulleista kehittämiskohteista on keskusteltu myös Eksoten hallituksessa.

Valtakunnallisen Superin tekemä kantelu tuli Eksoten päättäjille ja johdolle yllätyksenä. Paikallinen Superin pääluottamusmies tiesi, että jotain toimenpiteitä valmistellaan, mutta hänkään ei tiennyt kantelusta.

Paikallisesti sovitut kehittämiskohteet ja niiden edistäminen eivät olisi edellyttäneet näin vakaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Asioista olisi pitänyt neuvotella yhteistoiminnallisten periaatteiden mukaisesti.

Otamme esitetyt väitteet vakavasti. On todella harmi, jos henkilöstö ei ole aina uskaltanut tuoda palautteita päivittäisen työn ongelmista omalla nimellään tarkennettuna. Tuolloin palautteet voitaisiin käydä läpi ja varmistaa, että epäkohdat saadaan korjatuksi. Haluamme olla luomassa sellaista työkulttuuria, jossa kaikista asioista voidaan puhua avoimesti ja etsiä niihin yhdessä ratkaisua. Jatkamme kotihoidon kehittämistä aiemmin paikallisesti sovitulla tavalla siten, että kaikkien kotihoidon työntekijöiden arjessa voi vallita avoimuus ja työn ilo, jotka heijastuvat myös asiakkaisiin.

Tuula Karhula

Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja

Luetuimmat