Katukanava: Taina Paananen ja Suna Kymäläinen: Sepposeen on oltu toistuvasti yhteydessä ja neuvotteluja käyty tuntikausia

Matti Veijalainen

Katukanava: Taina Paananen ja Suna Kymäläinen: Sepposeen on oltu toistuvasti yhteydessä ja neuvotteluja käyty tuntikausia

Anu Sepponen ihmetteli (Uutisvuoksi 14.10.) Ruokolahden kunnan luottamuspulan syitä. Meidän näkökulmastamme luottamuspula Sepposta kohtaan on syntynyt ilmeisestä sitoutumattomuudesta Ruokolahden kunnanjohtajan virkaan. Sepponen on antanut ristiriitaista tietoa viran vastaanottamisesta.

Lisäksi luottamusta on heikentänyt tapa, jolla Sepponen neuvotteluja kävi sekä neuvottelun aikana ilmenneet erinäiset seikat, joita ei tässä vaiheessa voi tarkemmin tuoda ilmi. Medialle on myös kesken neuvottelujen vuodettu osin kunnan näkemyksen kanssa täysin vastakkaisia tietoja.

Kunnanhallituksen neuvottelijat ovat olleet Sepposeen toistuvasti yhteydessä hänen valinnastaan lähtien. Keskusteluja ja neuvotteluja johtajasopimuksesta on käyty useiden tuntien ajan. Ensimmäiset viralliset neuvottelut sopimuksen sisällöstä käytiin Sepposen kanssa 17.9. Yhteisymmärrystä ei kuitenkaan saavutettu, vaan Sepponen ilmoitti, ettei hyväksy sopimusta.

Hallituksen 21.9. tekemän päätöksen mukaisesti Sepposelle esitettiin samaa sopimusta kuin hänen edeltäjällään oli ollut. Sepposen toiveesta sopimukseen tehtiin tekninen lisäys koulutusta ja työhyvinvointia koskevaan kohtaan.

23.9. neuvotteluita jatkettiin, mutta Sepponen ei hyväksynyt sopimusta, joten asia päätettiin viedä valtuuston käsittelyyn. Hänelle varattiin mahdollisuus hyväksyä sopimus ennen valtuuston esityslistan lähettämistä, mitä hän ei tehnyt. 28.9. hallitus neuvotteli Sepposen kanssa vielä kerran ennen valtuuston kokousta, mutta hän ei hyväksynyt sopimusluonnosta. Valtuuston kokouksen jälkeen puheenjohtajisto keskusteli Sepposen kanssa. Osapuolten kanssa sovittiin jatkoneuvotteluista, jotka käytiin 30.9. ja 1.10. useiden tuntien ajan, tuloksetta. Erimielisyyttä oli muun muassa palkasta, koeajasta ja irtisanomisajan palkan poistosta, joista valtuusto oli päättänyt sekä viran vastaanottamisajankohdasta.

Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat keskustelivat 5.10. Sepposen kanssa puhelimitse, jolloin tämä ilmoitti, ettei hyväksy valtuuston ehtoja. Tämän vuoksi hallitus ilmoitti 6.10., ettei sopimusneuvotteluja toistaiseksi jatketa. Hallitus teki viranhoitomääräyksen valtuuston määrittelemillä ehdoilla. Sepposelle annettiin 9.10. saakka aikaa ilmoittaa, ottaako hän viran vastaan. Sepponen ilmoitti, ettei hän ota virkaa vastaan määritellyillä ehdoilla. Seuraavaksi valtuusto käsittelee asiaa ensi maanantaina.

Taina Paananen, Ruokolahden kunnanhallituksen puheenjohtaja (kesk.)

Suna Kymäläinen, Ruokolahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja (sd.)

Luetuimmat