Katukanava: Ei riitä, että Eksote kehittää markkinoita, sen pitää luoda niitä – Yritykset ja järjestöt otettava mukaan sote-uudistukseen

Sauvo Jylhä

Katukanava: Ei riitä, että Eksote kehittää markkinoita, sen pitää luoda niitä – Yritykset ja järjestöt otettava mukaan sote-uudistukseen

Suomessa on yli 18 000 sosiaali- ja terveyspalveluyritystä ja näistä Etelä-Karjalassakin iso osa. Näiden määrä on hienoisessa laskussa. Suurempien sote-yritysten liikevaihto on viime vuosina kasvanut, pienten ja keskikokoisten pysynyt ennallaan.

Suomessa väki vanhenee niin vahvasti, että alalle tarvitaan pian lisää ammattilaisia. Kaikkia toimijoita tarvitaan. Palvelut saadaan turvatuksi vain, jos annetaan myös sote-yritysten olla mukana tarjoamassa palveluita ja kehittämässä alaa.

Hallitus julkisti kesäkuussa lakiluonnokset sote- ja pelastustoimen uudistuksesta. Lausuntoaika päättyy 25.9. Hallituksen esitysluonnos korostaa pääsääntöisesti julkisen palvelutuotannon ja sen rahoittamisen uudistamista. Toimintaympäristön ja ihmisten palvelutarpeiden muutoksia esitys ei tunnista. Siinä ei pyritä ohjaamaan sitä, mitä palveluntuottamiselta halutaan: saavutettavuutta, lyhyempiä odotusaikoja, paikallisten yritysten pääsyä mukaan, parempaa palvelun laatua. Eikä sitä, millainen palveluntuottajamarkkina alueella on.

Ei riitä, että Eksote Etelä-Karjalassa kehittää markkinoita. Sen pitää tarvittaessa luoda markkinat, pitää niitä yllä, järjestää vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa ja kehittää markkinoita yhdessä yritysten ja järjestöjen kanssa.

Tarvitaan kokonaisvaltainen palvelustrategia, jotta palvelut paranevat ja kustannuksia hillitään. Pienillä ja keskisuurilla sote-yrityksillä ja paikallisuudella on tärkeä rooli lähipalveluiden turvaajina. Sen pitää näkyä myös tulevien sote-maakuntien palvelustrategioissa.

Strategian laatiminen on kansanvaltainen prosessi. Lähidemokratia toteutuu sosiaali- ja terveyspalveluissa, kun asetetaan sote-maakunnille velvoite laatia palvelustrategia ja velvoite tehdä se yhdessä eri sidosryhmien – Eksoten ja yritysten – kesken.

Lakiesitystä pitää korjata paljon. Muuten se ei vastaa siihen, miksi sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta tehdään.

Jami Holtari

toimitusjohtaja

Etelä-Karjalan Yrittäjät

Luetuimmat