Katukanava: Leikki on lapsen tapa toimia ja oppia — Mukana leikissä aikuinenkin oppii lapsesta enemmän

All over press

Katukanava: Leikki on lapsen tapa toimia ja oppia — Mukana leikissä aikuinenkin oppii lapsesta enemmän

Valtakunnallista leikkipäivää vietetään 11.toukokuuta. Päivän yhtenä tavoitteena on muistuttaa meitä kaikkia leikin ylivoimaisesta merkityksestä lapseen elämässä.

Leikki on lapselle luonnollinen tapa toimia ja oppia. Lapselle leikki tuottaa iloa ja riemua. Tämän lisäksi leikillä on syvempi merkitys lapsen elämässä. Aikuisen on hyvä seurata lapsen leikkiä ja leikkiä myös lapsen kanssa, jolloin hän oppii ymmärtämään lasta paremmin.

Lapsi rakentaa leikkinsä omien kokemustensa ja havaintojensa perusteella ja opettelee samalla uusia taitoja. Lapsilla on taito kutsua toisiaan leikkiin ilman yhteistä kieltä tai kulttuuria. Leikkiin kutsumisen taito vaihtelee lapsesta riippuen ja sitä voi kehittää.

Lapset käyttävät luovuuttaan ja harjoittelevat sosiaalisia taitojaan uudessa tilanteessa yhteistä leikkiä rakentaessa. Leikkiin liittyvissä tilanteissa voidaan tarvita aikuisen tukea ja kannustusta, jotta lapsi saa hyviä leikkikokemuksia ja onnistumisen tunteita.

Leikki on lapselle luontainen tapa oppia. Tarjoamalla mahdollisuuden monipuolisiin leikkikokemuksiin, voi tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Leikkitilat ja välineet ovat lapselle tärkeitä, mutta lapsi on luova eikä tarvitse hienoja ja monimutkaisia leluja, vaan esimerkiksi pahvilaatikoista lapsi saa aikaiseksi mukavan leikin. Lapsi oppii esimerkiksi matematiikkaa rakentelemalla ja järjestämällä palikoita.

Lapselle olisi hyvä antaa tilaa riehakkaampiin leikkeihin ja peuhaamiseen, jotta hänen liikunnalliset taitonsa paranevat. Vapaassa, ei ohjatussa, leikissä lapsen mielikuvitus ja luovuus kehittyvät. Vapaalle leikille tulisi antaa riittävästi aikaa ja tilaa, koska leikkiin ryhtyminen ja siihen liittyminen vie aikaa, eikä sitä mahdollisuuksien mukaan tulisi keskeyttää.

Kuuntele lasta ja ole läsnä. Lapsi on leikin pomo. Älä kysele, ohjeista tai kiellä liikaa. Leiki lapsen kanssa. Anna lapsen leikkiä.

Riitta Haverinen, Jenni Lavikka, Natalia Pulenko, Mervi Karhula

sosionomiopiskelijat

Outi Kokko-Muhonen

lehtori

Saimaan ammattikorkeakoulu

Luetuimmat

Uusimmat uutiset