Katukanava: Napinkulman kaavasta pitää järjestää kansanäänestys — Näin tärkeän kohdan kaava ei ole kabinettijuttu

Minna Mäkinen

Katukanava: Napinkulman kaavasta pitää järjestää kansanäänestys — Näin tärkeän kohdan kaava ei ole kabinettijuttu

Napinkulman muutetussa kaavoitussuunnitelmassa ei ole edelleenkään otettu huomioon kaupunkilaisten esiin tuomaa mielipidettä, ettei paikalle saa sallia kuusikerroksista rakennusta, puhumattakaan alkuperäisen luonnoksen mukaista seitsenkerroksista taloa. Tämä mielipide on ilmaistu kaavasuunnitelmasta annetuissa muistutuksissa.

Se, ettei tontin kävelykadun puoleista rajaa tai edes tontin rakentamisrajaa ole vedetty samaan linjaan Butterin talon kanssa, on myös herättänyt vastustusta. Linjasta ulos työntyvä osa taloa tulisi olemaan alimman kerroksen osalta pilarien päällä, mutta se ei levennä kadunosan ahdasta ja kävelykadun alkua varjostavaa olemusta. Ei sillä alueella voi kansa vapaasti liikkua. Tontin omistajan ei tarvitse sallia kansan kävelyä alueellaan. Pilarirakenne on myös arkkitehtonisesti teennäinen.

Kuntalain 27 §:n mukaan “valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan... Tätä voidaan edistää erityisesti... 4) selvittämällä asukkaiden mielipidettä ennen päätöksentekoa… 7) järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä”.

Näin tärkeässä kohdassa asemakaava ei ole mikään kabinettijuttu. Ehdotan kaupunginvaltuustolle, että Napinkulman kaavamuutoksesta järjestetään koko kaupungin tai ainakin Imatrankosken äänestysalueen kuntalaisille kuntalain 30 §:n tarkoittama neuvoa-antava kansanäänestys. Kaavan valmistelu tulisi keskeyttää äänestyksen tulokseen asti.

Kansalta tulisi kysyä: 1) hyväksyykö/ei hyväksy Napinkulman tontin kaavaa muutettavaksi kuusikerroksisen rakennuksen sallivaksi, 2) mikä on äänestäjän mielipide enimmäksi tontin kerrosluvuksi ja 3) haluaako/ei halua, että tontin tai sen rakentamisalueen raja Koskenparrasta vasten muutetaan linjaan viereisen Butterin talon tontin rajan kanssa niin, ettei kaava sallisi rakentamista tätä linjaa ulommaksi kävelykadun puolelle.

Lopuksi toivon, että se kaupungin virkamies tai elin, jonka aloitteesta ja hyväksynnällä tämä kaavaluonnos on alkujaan luotu, astuisi esiin ja kertoisi ratkaisunsa perusteet ja perustelut. Jos se möhkäle siihen rakennetaan, se on siinä ja pysyy. Eikä sitä siitä saa pois, vaikka kuinka kaduttaisi.

Olli Ruokonen

varatuomari

Imatra