Katukanava: Sotea maakunnissa tehneet muutosjohtajat pettyivät valtakunnan tason politikointiin: ”Tätä on tehty neljä tai viisi tuotantokautta...”

Tiina Mansikka

Katukanava: Sotea maakunnissa tehneet muutosjohtajat pettyivät valtakunnan tason politikointiin: ”Tätä on tehty neljä tai viisi tuotantokautta...”

Sipilän hallituksen suuri hanke, sote-uudistus kaatui ja kaatoi samalla maan hallituksen. Suurimmaksi syyksi luettiin lainsäädännön valmisteluun liittyvät ongelmat. Soten valmisteluun osallistui maakunnissa 18 sote-muutosjohtajaa sekä STM:ssä kansallinen sote-muutosjohtaja, jotka ovat seuranneet uudistusprosessia läheltä.

Jyväskylän yliopistossa toteutettiin alkuvuodesta sote-muutosjohtajille opinnäytetyöhön liittyvä haastattelu. Siihen osallistui 17 muutosjohtajaa. Yksi haastattelujen keskeisistä tuloksista liittyy muutosjohtajien kokemukseen roolistaan lainvalmistelutyössä. Yli puolet haastatelluista koki, että heidän asiantuntemustaan ei oltu lainvalmistelussa hyödynnetty riittävästi.

Yhtä lukuun ottamatta kaikki muutosjohtajat kokivat dialogin maakunnan poliitikkojen kanssa avoimeksi ja rakentavaksi. Sen sijaan valtakunnan poliitikkojen kanssa dialogin näin määritteli muutosjohtajista alle puolet. Muutosjohtajien luottamus valtakunnalliseen poliittiseen päätöksentekoprosessiin oli hälyttävän huonolla tolalla. Vain yksi muutosjohtaja ilmaisi kokemustensa jälkeen luottavansa valtakunnalliseen poliittiseen päätöksentekoprosessiin.

Tutkimuksen ajankohdalla on varmasti ollut vaikutusta tuloksiin. Muutosjohtajien näkemyksissä korostuu ennakointi siitä, että uudistus on kaatumassa ja he tuovat esiin prosessia koskevaa kritiikkiä ja vaihtoehtoisia toimintamalleja. Ehdotusta uudistuksen vaiheittaisesta toteuttamisesta kannatti kolme neljästä muutosjohtajasta. Sama määrä muutosjohtajia piti tärkeänä parlamentaarista valmistelua.

Sote-uudistuksen läpivieminen edellyttääkin avoimempaa dialogia sekä roolitusten selkeyttämistä poliittisen ja virkamiestoiminnan rajapinnassa. Tärkeää olisi myös oppia aiemmasta toiminnasta. Sote-muutosjohtajien mielipiteet ovat olennaista palautetta hankkeen onnistumisista ja epäonnistumisista.

Tilanteen ajankohtaisuutta kuvaa hyvin yhden muutosjohtajan sitaatti: ”Tätä on tehty neljä tai viisi tuotantokautta… Nyt pitäs löytää seuraavaan hallitusohjelmaan sellaset merimerkit, joilla tää saadaan maaliin, koska kyllä tää tulee olemaan katastrofaalista katsoa, jos tää vaan jatkuu ja jatkuu. Ja sitten ne seuraukset tulee olemaan myös ihmisten palvelujen näkökulmasta katastrofaalisia, jos ei tätä nyt saada vietyä eteenpäin.”

Olli-Pekka Niskanen

YTM, työnohjaaja

Pertti Jokivuori

YTT, yliopistonlehtori

Luetuimmat

Uusimmat uutiset