Katukanava: Hyvin toimivat terveyspalvelut ovat kunnalle vetovoimatekijä

Katri Ikävalko

Eksote on ilmoittanut luopuvansa Honkaharjun sairaalasta.

Maaseutukuntien hyvinvointiasemien terveyspalvelujen lopettaminen nousi jälleen esille, kun ilmeni, että Eksoten kulut ylittävät selvästi talousarvion. Eksote jopa ilmoitti loppukesästä, että Ruokolahdelle ei tule enää lääkäriä. Samalla mainittiin muitakin kuntia, joissa lääkäripalvelut mahdollisesti loppuisivat. Kunnan ja Eksoten neuvotteluissa on sittemmin päätetty jatkaa terveysaseman toimintaa ja lääkäripalveluja Ruokolahdella.

Lappeenrantaan ja Imatralle suunnitellaan suuria sote-keskuksia. Samalla on annettu ymmärtää, että alueella mikään terveys- ja hyvinvointiasema ei pysy ennallaan. Optimointi tehdään nyt maakunnan eikä kunnan näkökulmasta. Miten on, olisiko optimointi ihmisten näkökulmasta liian radikaali ajatus?

Jos kunnassa terveyspalvelut lakkautetaan, tietää se kuntalaisille lisää matkustamista. Tästä kärsivät eniten iäkkäät ihmiset, joiden matkat ovat julkisen liikenteen tai taksien varassa. Todennäköisesti lääkäriin hakeutuminen usein viivästyy ja sairaus pahenee. Pitkät matkat myös rasittavat heikkokuntoisia ihmisiä kohtuuttomasti ja aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia.

Hyvin toimivat terveyspalvelut ovat kunnalle vetovoimatekijä. Niiden puute puolestaan johtaa muuttotappion kasvamiseen. Vaikka kuntien ja Eksoten talous on kireällä, on kuntalaisten terveydenhoito turvattava. Terveyspalvelujen tuottaminen on kuntien perustehtävä, jonka ne ovat antaneet perustamansa Eksoten hoidettavaksi. Oikeutettu vaatimus on, että terveyspalvelut ovat helposti ihmisten saavutettavissa. Eksotelle on löydyttävä myös taloudelliset mahdollisuudet tehtävän toteuttamiseen.

Esko Simonen

Eläkeliiton Karjalan piiri ry

Luetuimmat