Pääkirjoitus: Työn ilo kadonnut opettajilta

Opetusalan ammattijärjestön kyselyn perusteella opettajien työkyky ja -tyytyväisyys ovat laskeneet parin viime vuoden aikana. Opettajien arkea rasittavat työn kuormittavuuden lisääntyminen ja työhyvinvoinnin heikentyminen. Oppilaisiin kohdistuvasta koulukiusaamisesta puhutaan paljon, mutta ongelma koskettaa myös opettajia. Kyselyn mukaan lähes joka toista opettajaa kiusataan. Myös työn ilon valitetaan kadonneen.

Työtyytyväisyyden aleneminen sattuu juuri samoille vuosille, kuin nykyinen ja edellinen hallitus ovat leikanneet koulutusmenoja. Kaikkiaan noin 1,5 miljardin euron säästöistä merkittävä osa on kohdistunut ammatilliseen koulutukseen, aikuiskoulutukseen ja ammattikorkeakouluihin, ja juuri näissä opettajien pahoinvointi on lisääntynyt eniten.

Suomen koululaitos on pitkään saanut paistatella Pisa-menestyksen loisteessa. Viime vuosina oppimistulokset ovat kääntyneet laskuun ja Suomi menettänyt kärkisijoja, vaikka kuuluukin edelleen maailman parhaimmistoon. Opettajien kyselyssä antamien vastausten perusteella koulutusjärjestelmä ei ole lainkaan niin hyvä kuin annetaan ymmärtää. Resurssit eivät vastaa tavoitteita, koulujen väliset erot ovat isoja, eikä työn organisointi ole kunnossa.

Vastauksista kuuluu myös, että opettajat haluaisivat keskittyä enemmän varsinaiseen työhönsä eli opettamiseen. Nykyisinhän koululaitokselle ja opettajille sysätään opetuksen lisäksi vastuuta muistakin ongelmista, kuten yrittäjyyskasvatuksesta, syrjäytymisen ehkäisystä, lasten lihavuuden torjumisesta tai kodeille kuuluvasta peruskasvatuksesta. Niissä paineissa voi helposti tuntea riittämättömyyttä.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi

Luetuimmat