Pääkirjoitus: Kaivosyhtiöitä suitsitaan — nykyinen lainsäädäntö ei ole Suomen etu

Suomessa on tällä hetkellä lähes 50 toimivaa kaivosta.
Suomessa on tällä hetkellä lähes 50 toimivaa kaivosta.

Kansalaisaloite kaivoslain muuttamiseksi on etenemässä eduskuntaan yli 50 000 tuhannen suomalaisen allekirjoitettua lakialoitteen.

Lakialoite on monilta osin linjassa hallitusohjelman kanssa. Jos aloite menisi läpi, kunnille tulisi oikeus päättää, tuleeko niiden alueelle kaivoksia. Vakuussääntely kaivosyhtiöiden mahdollisen konkurssin ja ympäristövahinkojen varalta lisättäisiin. Myös ympäristövaikutusten arviointi tiukentuisi. Lakialoitteen mukaan luontoarvoiltaan korvaamattoman alueet tulisi pitää kaivostoiminnan ulkopuolella. Nyt kaivostoiminta on ollut mahdollista arvokkailla luontoalueilla valtioneuvoston päätöksellä.

Laaja oikeus hyödyntää mineraaleja juontaa juurensa jo Ruotsin vallan aikaan. Suomessa on tällä hetkellä lähes 50 toimivaa kaivosta, joista kolmessa suurimmassa louhitaan valtaosa mineraaleista. Tällä hetkellä Suomi on maailman houkuttelevin kaivosalan investointien kohdemaa. Kaivosyhtiöiden maine on kuitenkin kärsinyt kovia kolhuja Suomessa. Talvivaarassa aiheutuneet ympäristövahingot ovat langettaneet pitkän varjon koko alalle.

Malminetsintä on kallista, eikä Suomen kallioperän mineraaleja hyödynnetä ilman valtion viranomaistoimintaa tälläkään hetkellä. Selvää on, että lakiuudistukset ovat silti tarpeen.

Suomen kilpailukyvystä ja työllisyydestä tulee huolehtia, mutta nykyinen lainsäädäntö ei ole Suomen etu. Kaivosalan yrityksillä ei tulisi olla mahdollisuutta louhia voitot Suomen maaperästä ja jättää veronmaksajien harteille mahdollisten ympäristövahinkojen korjaus. Lasku voi olla paljon suurempi kuin työllisyyden tuomat paikalliset hyödyt. Kestävässä liiketoiminnassa riskit ja ympäristö tulee huomioida jo investointivaiheessa. On kohtuullinen vaatimus, ettei kaivosyhtiöillä tulisi olla mahdollisuutta louhia arvokkailla luonnonsuojelualueilla.

Luetuimmat