Nuori jää vanhempaansa köyhemmäksi

Ahmed Hamad

Nuori jää vanhempaansa köyhemmäksi

Suomen Pankin vanhemman ekonomisti Petri Mäki-Fräntin mukaan nuorten aikuisten eli 20—29-vuotiaiden asema työmarkkinoilla on heikentynyt taantuman aikana. Mäki-Fräntiä haastateltiin Helsingin Sanomiin alkuviikosta. Jutusta käy vahvasti ilmi se, että tuloja määrittää vahvasti sukupolvi. Viimeisen vajaan 20 vuoden aikana parhaiten ovat kehittyneet eläkeläisten ja vanhempien ikäluokkien tulot, vaikka pientä eläkettä saavien kannalta väite on varmasti kaukana todellisuudesta.

Vertailussa työeläkkeet ovat joka tapauksessa kasvaneet, kun ihmisten työura on pidentynyt. Sen sijaan nuorten tulokehitys on jäänyt jälkeen aiempien sukupolvien kehityksestä. Nuorten aikuisten tulokehitystä varjostavat pitkälle tulevaisuuteen pätkätyöt ja työttömyys. Työttömyysjaksot heijastuvat aina eläkkeeseen asti.

On saavutettu siinä suhteessa merkittävä yhteiskunnallinen murros, että enää nuoremman sukupolven taloudellinen tilanne ei ole parempi kuin edellisen. Tämä tulee heijastumaan myös yhteiskunnan tuottamiin palveluihin erityisesti pienissä kunnissa, sillä vuosien myötä verotulojen lasku kiihtyy entisestään.

Myös ikäluokkien sisällä tulokehitys on kovin erilaista nykyisin. Pelkällä peruskoulupohjalla tulotaso jää aiempaa pienemmäksi. Koulutuksen rooli korostuu entisestään. Korkeakoulutettujen taloustilanne on Mäki-Fräntilän mukaan entistä parempi. Korkeakoulutus maksaa nyt takaisin itsensä aikaisempaa paremmin.

Yhteiskunnassa kansalaisten taloudellinen eriarvoistuminen on kriisi. Paitsi verotulojen kannalta, se herättää entistä enemmän keskustelua myös palvelujentuottajista. Jo nyt keskustelua käydään siitä, onko oikein, että taloudellisesti pärjäävät sijoittavat entistä hanakammin lapsiaan erikoiskouluihin lähikoulujen sijaan erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Luetuimmat