Pääkirjoitus: Kirkko käy isot vaalit

Antti Varonen

Pääkirjoitus: Kirkko käy isot vaalit

Kirkolliskokousvaaleihin on aikaa vajaa kuukausi. Julkisuudessa vaalit eivät yleensä saa kovin suurta huomiota mutta evankelisluterilaisen kirkon kannalta kyse on tärkeästä tapahtumasta.

Kirkolliskokous on kirkon yli päättävä elin. Kirkolla on ratkaistavana monia sen tulevaisuuden kannalta merkittäviä asioita.

Tiettyjä korkeita kirkonmiehiä tuntuu ärsyttävän, että kirkko pääsee varmimmin julkisuuteen seksuaalivähemmistöjä koskevilla teemoilla. Moni heistä kokee ihan perustellusti, että kirkon arkisessa toiminnassa samaa sukupuolta olevien avioliitot eivät ole kovin näkyvä asia.

Tässä ajattelussa unohtuu, että kyse on isosta arvo- ja identiteettikysymyksestä — suhtautuupa samaa sukupuolta olevien liittoihin millä tavalla hyvänsä. Kun argumentit asiassa pohjaavat Raamatun oikeaoppiseen tulkintaan tai perustavanlaatuisiin käsityksiin ihmisyydestä ja tasa-arvosta, on selvää, että kompromissit eivät oikein käy laatuun.

Toinen vastaava kysymys on edelleen naisten asema seurakunnassa ja naispappeuden hyväksyminen.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Veli-Matti Salminen arvioi, että asioissa päädytään ennen pitkää kompromissiin, joka sallii monella tavalla ajattelevien pappien toiminnan. Tällainen ns. omantunnon vapaus mahdollistaisi eri suuntausten jatkamisen samassa kirkossa ainakin lyhyellä tähtäimellä.

Pitkän päälle näkemyserojen kärjistyminen kuitenkin johtanee ainakin reunojen murenemiseen.

Jo nyt jäsenpaosta kärsivälle ”kansankirkolle” tässä on vakavan pohdinnan paikka. Seurakunnan kutistuminen on jo nyt johtanut talousvaikeuksiin, mikä tietysti näkyy myös toiminnassa. Helppoja ratkaisuja ei ole tarjolla.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset