Pääkirjoitus: Vuoksen uudelle sillalle tuli vetoapua Kuutostieltä

Jarmo Hämäläinen

Pääkirjoitus: Vuoksen uudelle sillalle tuli vetoapua Kuutostieltä

Imatralla ikuisuusprojektiksi jo leimattu Vuoksen uusi silta Itä-Siitolan kohdalla on saanut uuden, yllättävän sysäyksen Kuutostien kehityssuunnitelmista.

Aiemmin uutta siltaa on suunniteltu kevyen liikenteen käyttöön, mutta kaupungin uudessa, vuonna 2021 valmistuvassa yleiskaavassa siltavaraus saatetaankin tehdä ajoneuvoliikenteen sillalle. Toki sillalla olisi tilaa kevyen liikenteen väylillekin.

Vuoksen yli on jo vuosikymmenet suunniteltu uuttaa kevyen liikenteen siltaa.

Kuutostie on saatu nelikaistaiseksi Taavetin ja Kaukopään välillä mittavien tieprojektien myötä, mutta Lappeenrannan Selkäharjun ja Mansikkalan välillä Kuutostiellä ei vielä ole moottoriliikennetien statusta.

Vihreäpohjaisten moottoriliikennetien merkkien saaminen Imatra-Lappeenranta -välille edellyttää korvaavaa tieverkkoa koko nelikaistaisen osuuden rinnalle.

Tällä hetkellä Kuutostien Imatran ja Lappeenrannan välisellä nelikaistaosuudella saavat liikennöidä myös hitaammat ajoneuvot kuten traktorit, jotka eivät pääse Kuutostielle Taavetin ja Selkäharjun eivätkä Mansikkalan ja Kaukopään välisellä osuudella.

Imatralle Keskuskadun ja Itä-Siitolan väliin suunniteltu ajoneuvosilta palvelisi aikanaan Kuutostien nelikaistasillan korvaavana reittinä, kun muuten reittinä olisi Tornan silta. Uutta tietä Kuutostien nelikaistaosuuden rinnalle pitäisi rakentaa myös Jänhiälän kohdalla.

Vuoksen uuden ajoneuvosillan toteutuminen saattaa venyä vuosien päähän. Toteutuessaan se kuitenkin avaisi aivan uusia mahdollisuuksia Imatran kaupunkirakenteen tiivistämiselle ja Vuoksen itärannan hyödyntämiselle palveluja lähellä olevana rantarakentamisen alueena.

Jarmo Hämäläinen