Eksote ei enää erota iäkkäitä pariskuntia, jos vain toinen tarvitsee hoivapaikan

Uusissa ohjeissa kotihoidon asiakkaiden on suostuttava käyttämään tarpeellisia apuvälineitä kuten sähkösänkyä. Hoitajan sukupuoli tai etninen tausta ei oikeuta vaihtamaan hoitajaa.

Katja Juurikko

Eksote on vähentänyt vanhusten laitoshoitoa ja lisännyt kotihoitoa. Malli kerää kiitosta Kunnallisalan kehittämissäätiöltä.
Eksote on vähentänyt vanhusten laitoshoitoa ja lisännyt kotihoitoa. Malli kerää kiitosta Kunnallisalan kehittämissäätiöltä.

Puolisoista vain toisen tarvitsema hoivapaikka ei jatkossa enää erota pariskuntaa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) yrittää taata palveluja tarvitseville puolisoille mahdollisuuden asua yhdessä.

Nykyisten ohjeiden mukaan Eksote turvaa mahdollisuuden asua yhdessä vain, jos molemmat puolisot tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa.

Uusien ympärivuorokautisen hoidon myöntämisperusteiden mukaan yhdessä asuminen yritetään turvata palvelutarpeiden mukaan. Näin on käytännössä jo nyt pyritty tekemään.

Etelä-Karjalassa yli 75-vuotiaista 93 prosenttia asuu kotona, mikä on suurin osuus koko maassa.

Asuminen turvataan ensisijaisesti kotona kotihoidon turvin tai muilla kevyemmillä asumisen ratkaisuilla.

Pariskunnille haetaan yksilöllinen ratkaisu. Parempikuntoisen toimintakykyä voi tukea samalla kun turvataan enemmän hoivaa tarvitsevan tarpeet.

Hoivapaikkajonosta ei putoa, jos ei ota tarjottua paikkaa

Asiakas ei myöskään nykyiseen tapaan putoa hoivapaikkajonosta pois, jos hän ei hyväksy ensimmäistä tarjottua ympärivuorokautista paikkaa. Uusien ohjeiden mukaan jonoon voi jäädä.

Yleensäkin Eksote korostaa uusissa perusteissa yksilöllistä harkintaa hoitopaikkaa myönnettäessä. Eksoten hallitus hyväksyi ensi vuoden alussa käyttöön tulevat uudet perusteet koti- ja ympärivuorokautiseen hoitoon keskiviikkona.

Nostolaitteiden ja sähkölukkojen käyttöön sitouduttava

Uusien kotihoidon myöntämisperusteiden mukaan asiakkaan on sitouduttava käyttämään hoitoon liittyviä apuvälineitä.

Esimerkiksi sähkösänkyä, nosto- ja siirtolaitetta, sähkölukkoa ja erilaisia turvalaitteita on käytettävä, jos niiden käyttö on hoidon kannalta oleellista ja jos niiden avulla voi turvata asiakkaan ja hoitajan turvallisuutta.

Säännölliseksi kotihoidoksi katsotaan jatkossa myös videovälitteisinä etäkäynteinä toteutetut palvelut.
Säännölliseksi kotihoidoksi katsotaan jatkossa myös videovälitteisinä etäkäynteinä toteutetut palvelut.

Työntekijän etninen tausta hyväksyttävä

Erikseen on perusteisiin kirjattu myös se, että asiakas ei voi ilman perusteltua syytä valikoida hoitohenkilökuntaa sukupuolen, uskonnon, etnisen taustan tai muun vastaavan asian perusteella.

Eksoten mukaan kotihoidon henkilöstö on pätevää ja ammattitaitoista. Työnantaja on tarkistanut heidän soveltuvuutensa työhön.

Säännölliseksi kotihoidoksi katsotaan jatkossa myös videovälitteisinä etäkäynteinä toteutetut palvelut.

Säännöllisen kotihoidon tarvetta arvioivan kuntouttavan arviointijakson pituus kasvaa ja kestää neljästä kuuteen viikkoa.

Tehostetun palveluasumisen kustannukset pienentyneet

Tehostetun palveluasumisen kustannukset asiakasta kohti ovat pudonneet Eksotessa viime vuosina. Kun vuonna 2014 kustannukset asiakasta kohti olivat noin 32 500 euroa vuodessa, olivat ne viime vuonna enää runsaat 26 000 euroa.

Kotihoidossa kustannukset taas ovat kasvaneet vuoden 2014 noin 17 000 eurosta viime vuoden yli 19 000 euroon asiakasta kohti. Omaishoidossa kustannukset olivat aika ennallaan eli noin 21 000 euroa vuodessa.

Etelä-Karjalassa yli 75-vuotiaista 93 prosenttia asuu kotona, mikä on suurin osuus koko maassa. Keskimääräinen osuus on 90,6 prosenttia.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset

Kommentoidut