Rautjärven kunta vastustaa Simpeleellä pysähtyvien junavuorojen karsimista — ”Tärkeitä ovat erityisesti yhteydet Helsinkiin ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle”

Kunnanjohtajan allekirjoittamassa kannanotossa vaaditaan, että Joensuusta ja Helsingistä liikennöivät junat pysähtyvät Simpeleellä jatkossakin.

Lukas Pearsall

Rautjärvellä ollaan huolestuneita siitä, miten junavuorojen karsinta vaikuttaa muun muassa työmatkaliikenteeseen ja alueen elinkeinoelämään. Aihekuva.

Rautjärven kunnanhallitus on ottanut kantaa Simpeleen rautatieaseman kautta kulkevien junavuorojen karsimiseen.

VR on päättänyt vähentää asemalla pysähtyviä junavuoroja aikataulusta, joka tulee voimaan 9. joulukuuta.

Nyt Rautjärven kunta vaatii, että Joensuusta kello 15.13 lähtevät IC 10 sekä Helsingistä kello 13.19 lähtevä IC 5 pysähtyvät myös jatkossa Simpeleen asemalla.

Kannanotossa todetaan rautatieyhteyden olevan keskeinen Simpeleen taajaman saavutettavuudessa.

— Tärkeitä ovat erityisesti yhteydet Helsinkiin ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Kriittisen tärkeää on turvata yhteyksien kannalta merkittävien junavuorojen pysähtyminen Simpeleellä.

Huoli rautatieaseman tulevaisuudesta

Kunnanjohtaja Harri Anttilan allekirjoittamassa kannanotossa huolta kannetaan siitä, miten junavuorojen vähentäminen vaikuttaa Simpeleen rautatieasemaan jatkossa.

— Keskeisten vuorojen vähentäminen Simpeleen asemalta vähentää junan käyttöä työmatka- ja asiointiliikenteessä, jolloin myös muiden junavuorojen käyttö vähenee ja siten uhkaa rautatieaseman tulevaisuutta. Erityisen tuhoisaa junan käytölle on vuorojen yli yhdeksän tunnin väli keksi- ja iltapäivällä.

Junavuorojen vähentämisen katsotaan myös vaikuttavan muun muassa kartonkitehtaan henkilökuljetuksiin ja muihin työmatkoihin.

— Tällä on negatiiviset vaikutukset Rautjärven kunnan tavoittelemaan hiilineutraaliuteen. Elinvoiman kannalta junaliikenteen väheneminen heikentää saavutettavuutta, joka vaikuttaa negatiivisesti erityisesti palveluelinkeinojen ja matkailun kehitykseen.

Luetuimmat