Imatran kaupungin viime vuoden tulos jäi yli 600 000 euroa plussalle – Valtuusto hyväksyi lainatakauksen Imatran seudun yritystiloille Mioni-yrityspuistohankkeeseen

Kunnanvaltuustossa todettiin Imatran olevan positiivinen poikkeus kuntakentässä. Puheenvuoroissa hehkutettiin yhteistyön tärkeyttä tulevissa päätöksissä.

Kanerva Jalarvo

Imatran kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina valtuustosalissa. Koronatilanteen vuoksi kaksi valtuutettua osallistui kokoukseen videoyhteyden kautta. Heille oli järjestetty erillinen tila kaupungintalon kokoushuoneesta.
Imatran kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina valtuustosalissa. Koronatilanteen vuoksi kaksi valtuutettua osallistui kokoukseen videoyhteyden kautta. Heille oli järjestetty erillinen tila kaupungintalon kokoushuoneesta.

Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantai-iltana viime vuoden tilinpäätöksen, joka on 644 000 euroa ylijäämäinen. Kaupunkikonsernin tilinpäätös päätyi puolestaan noin 531 000 euroa ylijäämäiseksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) totesi alustuksessaan vuoden 2019 olleen poikkeuksellisen haasteellinen talouden seurannan näkökulmasta. Liikkeelle lähdettiin 3,2 miljoonaa euroa alijäämäisestä talousarviosta ja lopulta päädyttiin positiiviseen tulokseen, mikä saavutuksena vetää vertaistaan, Helminen totesi.

– Koko Suomen kuntatalous on erittäin haasteellisessa tilassa. 75 prosenttia kunnista teki viime vuonna negatiivisen tuloksen, joten Imatra on joukossa todella positiivinen poikkeus. Haasteista huolimatta tilinpäätös on ylijäämäinen, mihin ei päästä tuurilla, vaan se on vaatinut kovia päätöksiä ja pitkäjänteistä työtä.

Toimintakate alittui, lainakanta kasvoi

Vs. kaupunginjohtaja Kaisa Heino totesi Imatran kaupungintalouden olevan terveellä pohjalla.

– Ylijäämäinen tilinpäätös on erittäin suuri työvoitto. On monen tekijän summa, että tähän päädyttiin: Tulot ylittivät odotukset ja menot alittivat ne, Heino kertoi.

Toimintakate alittui sote-menoja lukuun ottamatta kaikilla vastuualueilla ollen 3,1 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Plussalle jääneeseen tulokseen vaikutti lisäksi loppuvuodesta maksetut valtionosuudet.

Vuosikate kasvoi edellisvuodesta, ollen 10,9 miljoonaa euroa. Tähän vaikuttivat muun muassa kunnallisveron kasvu. Suunnitelmanmukaiset poistot olivat puolestaan 8,8 miljoonaa euroa.

Viime vuoden tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseessa oleva kertynyt ylijäämä on 66,5 miljoona euroa.

75 prosenttia kunnista teki viime vuonna negatiivisen tuloksen, joten Imatra on joukossa todella positiivinen poikkeus. — Anna Helminen

Kaupungin lainakanta kasvoi 27,3 miljoonaa euroa, ja oli vuoden lopussa 90,4 miljoonaa euroa. Konsernin lainakanta oli 238,4 miljoonaa euroa.

– Lainakannan merkittävä kasvu johtui pitkälti palveluverkostoon tehdyistä investoinneista, ja se oli siten tietoinen ja harkittu päätös, Helminen kertoi.

Investointien nettosumma toteutui vastaavan summan talousarviota huonommin, sillä menot ylittyivät 2,4 miljoonaa euroa ja tulot alittuivat 0,6 miljoonaa euroa.

– Syinä tähän olivat muun muassa se, että elinkeinopoliittisten investointien tulot eivät toteutuneet. Myös Mansikkalan koulukeskuksen rakentamisen aloitus siirtyi, Heino kertoi.

Konkreettisia päätöksiä tehtävä nyt

Valtuustosalissa pidetyissä puheenvuoroissa kiiteltiin päättäjiä ja viranhaltijoita työstä, joka on vienyt taloutta oikeaan suuntaan. Samaan hengenvetoon kuitenkin muistutettiin horisontissa näkyvistä tummista pilvistä.

Anna Helminen ja Kaisa Heino toivat esiin lähivuosien synkät ennusteet Imatran kaupungille: Työikäisen väestön väheneminen, syntyvyyden lasku ja työttömyys tulevat nykykehityksellä johtamaan vääjäämättä kaupungin tulopohjan pienenemiseen.

Kaisa Heino muistutti näiden asioiden tulevan eteen jo ensi valtuustokaudella.

– Korontilanteesta johtuen on hyvin sumuiset näkymät siitä, missä ollaan vuoden-kahden päästä, ja miten elinkeinorakenne tulee muuttumaan. On tehtävä konkreettisia päätöksiä jo tämän kauden aikana ja valmisteltava niitä pitkälle, jotta uusi valtuusto pääsee tekemään päätöksiä niiden pohjalta.

On tehtävä konkreettisia päätöksiä jo tämän kauden aikana ja valmisteltava niitä pitkälle, jotta uusi valtuusto pääsee tekemään päätöksiä niiden pohjalta. — Kaisa Heino

Ryhmä 22:n puheenvuoron pitänyt Anu Urpalainen (kok.) komppasi Helmisen vetoomusta siitä, että yhteistyötä tarvitaan, jotta kaupungin elinvoimaa lisääviä päätöksiä saadaan jatkossa aikaan.

– Haastan tähän me-henkeen ja yhdessä tekemiseen. Aikaa ei ole hukattavana, Urpalainen sanoi.

Kautta linjan, yli puoluerajojen kuultiin varsin yksimielisiä puheenvuoroja, joissa liputettiin yhdessä tekemisen tärkeyttä.

Rahoitus myönnettiin Mioni-yrityspuistohankkeeseen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäksi tarkastuslautakunnan toimintakertomuksen sekä hyvinvointikertomuksen ja tavoitteet vuodelle 2020.

Valtuusto päätti myös myöntää enintään 2 280 000 euron omavelkaisen takauksen Imatran seudun yritystilat Oy:lle Mioni-yrityspuistoon nousevan Teknosafen uuden toimitilan rakentamiseen sekä vanhan liikekiinteistön lunastamiseen.

Teknosafen toimitusjohtajana Anna Helminen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi. Valtuustossa kuultiin kaikkiaan kymmenisen puheenvuoroa ennen kaupunginhallituksen esityksen hyväksymistä.

Antero Lattu (sdp.) kyseenalaisti puheenvuorossaan muun muassa sen, miksi Teknosafe ei mitannut kiinteistön todellista arvoa myymällä sen avoimilla markkinoilla.

– En lähde mittaamaan kaupan järkevyyttä valtuustossa. Toivon todella, että yritys menestyy early birdina. Haluaisin kuitenkin tietää, miten valtuutetut voisivat jatkossa numeerisesti seurata, menikö kauppa oikein vai ei.

Tässä asiassa ei pidä mennä kriittisyyteen. Jos otetaan linja, että tehdään näin kaikille yrittäjille, niin voidaan sanoa hyvästit yritystoiminnalle tässä kaupungissa. — Heikki Luukkanen

Kaupunginhallituksen esitys sai paljon kannatusta valtuutetuilta.

– Jos halutaan tehdä ratkaisuja, jotka edesauttavat elinkeinoelämän kehitystä, niin siihen liittyy aina riski. Tässä asiassa ei pidä mennä kriittisyyteen. Jos otetaan linja, että tehdään näin kaikille yrittäjille, niin voidaan sanoa hyvästit yritystoiminnalle tässä kaupungissa, sanoi Heikki Luukkanen (sdp.).

Lilla Saaristo (kok.) totesi puolestaan, että kaupunginhallitus on käynyt syvällisiä ja kriittisiä keskusteluja takauksen myöntämisestä.

– On vaadittu selvityksiä, jotta pystytään tekemään päätöksiä. Toivon, että nyt pystytään näyttämään, että Imatralla on hyviä mahdollisuuksia yrittää. Sillä tavalla luodaan työpaikkoja, saadaan hyvinvointia ja luodaan myönteistä kehää.

Luetuimmat