Ulosottovelallisten määrä kasvaa Etelä-Karjalassa — Velalliset ovat työikäisiä ja vähän koulutettuja

Ulosottovelallisten määrä on kasvanut myös Etelä-Karjalassa.

Jarmo Gråsten

Ulosottovelallisten määrä on kasvanut.
Ulosottovelallisten määrä on kasvanut.

Etelä-Karjalan ulosottoviraston velallisten määrä oli vuonna 2018 12 296. Kymmenen vuotta aiemmin luku oli 11 629. Kymmenessä vuodessa määrä on vaihdellut, välillä noussut ja laskenut, mutta pysynyt silti koko ajan yli 11 000. Viime vuonna määrä nousi kuitenkin kaikkein korkeimmalle.

Ulosottoasioiden määrä on vielä huomattavasti suurempi. Se tarkoittaa sitä, että useammat ulosottoasiat ovat kertyneet yksittäisille henkilöille. Vuonna 2008 Etelä-Karjalan ulosottovirastolla on vireillä 88 957 ulosottoasiaa, vuonna 2018 määrä oli 111 119.

Naisten osuus kasvoi

Tilastokeskuksen mukaan koko Suomen laajuisesti yhä suurempi osuus ulosottovelallisista on naisia. Vuonna 2008 osuus oli 34 prosenttia ja vuonna 2018 39 prosenttia.

Yleisimmin velalliset olivat työikäisiä ja heitä oli suhteessa eniten 25—54-vuotiaissa. Reilu viidesosa velallisista oli työttömiä.

Vuonna 2018 velallisilla oli hieman enemmän lapsia kuin koko väestöllä keskimäärin. 38 prosentilla oli vähintään yksi alaikäinen lapsi.

Ulosottovelalliset olivat myös matalammin koulutettuja kuin väestö keskimäärin. Yli 40 prosentilla oli korkeintaan perusasteen koulutus ja noin 50 prosentilla enintään toisen asteen koulutus.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut