Stora Enso avaa Patotien patoluukun vuoden ajaksi Kaukopään tehtaan edustalla: Tavoitteena lisätä veden virtausta Saimaalla

Kokeilun aikana selvitetään, onko patoluukulla vaikutusta Haapaveden vedenlaatuun.

Patoluukku avattiin tällä viikolla vuoden ajaksi.
Patoluukku avattiin tällä viikolla vuoden ajaksi.

Stora Enson Imatran tehtaat avaa Kaukopään edustan Patotien luukun vuoden mittaiseksi koeajaksi.

Patoluukulle on asennettu kokeen ajaksi virtausmittari, jolla selvitetään, paljonko vettä virtaa luukun kautta ja mihin suuntaan.

Lisäksi vedenlaatua tutkitaan eri syvyyksillä sekä Patotien etelä- että pohjoispuolella. Tutkimukset suorittaa ulkopuolinen yritys, Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Tavoitteena on selvittää, millainen vaikutus patoluukun pidempiaikaisella avaamisella on etenkin Haapaveden vedenlaatuun.

— Sellainen näkemys on, että vaikutukset ovat positiivisia, sanoo Stora Enson Imatran tehtaiden ympäristöpäällikkö Teemu Klemetti.

Asukkaiden ehdotus

Stora Enson näkökulmasta patoluukun avaamiselle ei ole mitään estettä.

Tutkimus käynnistetään yhtiön aloitteesta ja sille on Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ELYn hyväksyntä.

Ehdotus luukun avaamiseen tuli lähialueen asukkailta, jotka ovat huolissaan Saimaasta. Haapaveden tila on heikentynyt viime vuosikymmenten aikana humus- ja ravinnepitoisten valumavesien seurauksena.

Patoluukun aukaisemisella pyritään lisäämään veden vaihtuvuutta etenkin Patotien edustalla olevan Kaljaniemen selän alueella, josta luonnollinen veden virtaama on etelään päin kohti Vuoksen suuta.

ANU PAKARINEN

Patotie katkaisee Saimaan Kaukopään tehtaan edustalla.
Patotie katkaisee Saimaan Kaukopään tehtaan edustalla.

Pato turvasi Saimaata jätevesiltä

Patotie rakennettiin 1960-luvulla estämään Imatran tehtaiden jätevesien leviäminen pohjoiseen Kaljaniemen selälle. Samalla turvattiin tehtaiden puhtaan veden saanti. Raakavesi otettiin Patotien pohjoispuolelta.

Sittemmin tarve Patotielle on vähentynyt. Kaukopäähän rakennettiin 1992 oma jätevedenpuhdistamo. Myös tehtaan vedenotto on vähentynyt. Näiden tuloksena tehtaan vesistökuormitus on vähentynyt merkittävästi, vaikka edelleen vedenlaatu on tehtaiden edustalla hieman heikompaa kuin Patotien toisella puolella.

— Pystymme nykyään poistamaan jätevesistämme 99 prosenttia nopeasti hajoavista orgaanisista aineksista, yli 70 prosenttia hitaasti hajoavista orgaanisista aineksista sekä noin 80 prosenttia fosforista, Teemu Klemetti kertoo.

Jatkotoimista päätetään myöhemmin

Luukun avaamisesta ja sen vaikutuksista on keskusteltu pitkään. On hyvä, että nyt asia tutkitaan perusteellisesti, sanoo Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi.

— Vuoden koe on riittävän pitkä, jotta saamme havaintoja erilaisista vesitilanteista. Patoaukosta purkautuviin vesimääriin vaikuttaa esimerkiksi Vuoksen juoksutuksen suuruus ja Haapaveden omalta valuma-alueelta purkautuvan veden määrä, Niittyniemi sanoo.

Patoluukun myöhemmästä käytöstä päätetään tutkimustulosten valmistuttua.

Uusimmat uutiset