Hiitolanjokea kehitetään historiapohjaiseksi erämelontareitiksi Laatokalta Saimaalle

Suomen luonnonsuojeluliiton hankkeessa Hiitolanjoen vesistöjä kunnostetaan upottamalla puita rantaveteen.

Marleena Liikkanen

Hiitolanjokea ovat kunnostaneet jo monet yhteisöt, nyt kun voimalaitokset on päätetty purkaa ja joesta kehitetään luontomatkailun reittiä
Hiitolanjokea ovat kunnostaneet jo monet yhteisöt, nyt kun voimalaitokset on päätetty purkaa ja joesta kehitetään luontomatkailun reittiä

Suomessa suunnitellaan historiapohjaista erämelontareitistö Hiitolanjoen latvavesiltä aina Saimaalle saakka.

Muinaiskarjalaisten kulkemia vesireittejä selvitetään koemelonnalla ja luontokartoituksilla rajajoki Hiitolanjoelta Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon rajamaille, vedenjakajan yli Saimaan Pihlajavedelle.

Hanketta koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto, joka on mukana kansainvälisesti rahoitetussa kaksivuotisessa suomalais-venäälisessä yhteishankkeessa, jolla edistetään luonnonsuojelua ja virkistystä.

Laatokalta Saimaalle -yhteistyöhankeessa palautetaan rantoja ja vesistöjä luonnontilaan ennallistamalla niitä. Samalla kehitetään ra

Suomessa hankkeessa ennallistetaan rantoihin rajoittuvia soita Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, ja Kymenlaaksossa.

Hiitolanjoella Rautjärvellä kunnostetaan vesistöjä uusin keinoin upottamalla puurakenteita rantaveteen. Näin syntyvä uppopuu-biosuodatin luo, muokkaa ja ylläpitää elinympäristöjä tuhansille eliölajeille, elvyttää kalakantoja sekä sitoo hiiltä. kerrotaan Suomen luonnonsuojeluliiton tiedotteessa.

Luetuimmat

Kommentoidut