Hovioikeus vapautti UPM:n työturvallisuusrikossyytteistä – paperimies puristui kuoliaaksi Lappeenrannan Kaukaalla vuonna 2014

Käräjäoikeuden vapauttava tuomio jää voimaan.

kai skyttä

Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.
Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Metsäyhtiö UPM on vapautettu kuolemaan johtaneeseen työtapaturmaan liittyvistä rikossyytteistä. Itä-Suomen hovioikeus antoi päätöksensä tällä viikolla.

Jo aiemmin Etelä-Karjalan käräjäoikeus oli tullut samaan lopputulokseen ja hylännyt kaikki syytteet työturvallisuusrikoksesta Kaukaan paperitehtaan työnjohtoa vastaan.

Hovioikeus kumosi myös syyttäjän vaatimuksen vähintään 50 000 euron yhteisösakosta yhtiölle.

Laiminlyöntejä oli, näyttöä rikoksista ei löytynyt

Syytteessä työturvallisuusrikoksesta oli neljä tehtaassa vastuullisessa asemassa olevaa henkilöä. Heidän epäiltiin laiminlyöneen turvallisuudesta huolehtimisen ja turvallisuusmääräysten noudattamisen valvonnan. Syyttäjä vaati syytetyille työntekijöille vähintään 50 päiväsakkoa.

Hovioikeus teki käräjäoikeuden tapaan katselmuksen Kaukaan paperitehtaalla. Onnettomuuden yksityiskohtaiset tapahtumat ja syyt jäivät edelleen osin epäselviksi.

Hovioikeus totesi laiminlyöntejä UPM:n työturvallisuustoiminnassa. Oikeus katsoi, että puristumisriski oli ollut yhtiössä tiedossa ja sen olisi pitänyt selvittää sen poistamista paremmin kuin oli tehty. Näyttöä syytettyinä olevien henkilöiden syyllistymisestä työturvallisuusrikokseen ei kuitenkaan ollut. Tehtaan vastaaviin työvaiheisiin ja laitteisiin on tehty turvallisuutta parantavia muutoksia onnettomuuden jälkeen.

Paperitehtaan työtapaturma

Työntekijä puristui kuoliaaksi UPM:n Kaukaan paperitehtaalla toukokuussa 2014.

Hän oli viemässä paperia kalanterin telalle poljinkäyttöisessä hississä ja puristui telan ja hissin väliin.

Menehtynyt keski-ikäinen mies työskenteli tehtaassa vakituisesti, mutta häntä perehdytettiin uuteen työtehtävään.