Lain rajoja hipova laina tytäryhtiölle — Tarkastuslautakunta toi puhetta Rautjärven valtuustoon

Lautakunnan tiukat muotoilut lainvastaisuudesta nostivat karvoja pystyyn kunnanhallituksen puolella. Arviointikertomuksen painetusta versiosta oli poistettu liian yksityiskohtaisia osioita.

Hannu Ojala

Rautjärven valtuusto lähti kesätauolle, kun viime viime vuoden tilijpäätös oli hyväksytty. Etualalla on Anssi Hakman.
Rautjärven valtuusto lähti kesätauolle, kun viime viime vuoden tilijpäätös oli hyväksytty. Etualalla on Anssi Hakman.

Rautjärven kunnanvaltuusto oli yksimielisen tyytyväinen viime vuoden ylijäämäisestä tilinpäätöksestä. Puhetta syntyi, kun valtuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomusta.

Äänessä olivat näkökantojaan valottamassa kunnanhallituksen puolelta puheenjohtaja Taina Lonka (kesk.) ja Timo Paajanen (sd.). Tarkastuslautakunnan muotoiluja puolustivat lautakunnan puheenjohtaja Päivi Sivenius (ps.) ja Petteri Laaksonen (kok.).

Valtuuston puheenjohtaja Liisa Terävä (sd.) toivoi omassa puheenvuorossaan valtuustolta kiihkotonta keskustelua aiheesta.

Rautjärven tarkastuslautakunta huomautti kunnanhallitusta Vuokratalot Oy:lle myönnetyn lainan vakuusjärjestelyistä. Tilintarkastajan huomioihin perustuvassa lausunnossa todetaan, että kuntakonserniin kuuluvan vuokrataloyhtiön osalta oman pääoman ehtoinen laina ei ollut lain mukainen.

Laillisuusongelman syynä oli se, että kuntalain mukaan kunnan on aina vaadittava takauksilleen vastavakuudet. Toisaalta osakeyhtiölaki kieltää vakuuksien antamisen oman pääoman ehtoiselle lainalle.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka puolusteli ratkaisua sillä, että täysin omistetulle tytäryhtiölle myönnetyllä lainalla ei ole merkitystä riskin kannalta.

Petteri Laaksonen korosti, että kyse on huomioista, joista lautakunnan tulee tehtävänsä mukaan raportoida valtuustoa.

Tarkastuslautakunnan muotoilut eivät miellyttäneet kaikilta osin myöskään Timo Paajasta. Hän toivoi, että hallitus ja lautakunta kehittäisivät jatkossa yhteistyön muotoja.

Laaksonen ei ymmärtänyt Paajasen näkemystä, koska lautakunta on valtuuston työkalu.

Lautakuntakaan ei selvinnyt työstään huomautuksitta. Julkiseen jakeluun menevästä painetusta versiosta oli karsittu tekstiosia muistiosta, jossa oli haastateltu kunnan työntekijöitä.

Kunnanjohtaja Harri Anttilan mukaan tekstit oli jätetty pois, koska ne olisivat olleet tietosuojalain vastaisia.

Laaksonen myönsi, että tältä osin lautakunnalle oli sattunut työtapaturma.