Antti Vehviläinen palaa eläkkeeltä vetämään Saimaan vesiliikennehanketta

Etelä-Karjalan liitto

Eläkkeeltä töihin palaava Antti Vehviläinen aloittaa Etelä-Karjalan liitossa Saimaan vesiliikennehankkeen projektipäällikkönä 1.8.2019.
Eläkkeeltä töihin palaava Antti Vehviläinen aloittaa Etelä-Karjalan liitossa Saimaan vesiliikennehankkeen projektipäällikkönä 1.8.2019.

Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeen projektipäälliköksi on valittu Liikenneviraston entinen pääjohtaja Antti Vehviläinen (KTM, MBA).

Vehviläinen aloittaa hanketyöt Etelä-Karjalan liitossa elokuun alussa.

Vehviläinen johti Liikennevirastoa vuosina 2013—2017, jolloin hän vastasi muun muassa Saimaan kanavasta ja syväväylästä sekä perehtyi Suomen liikennepolitiikkaan ja logistiikan kehittämiseen.

Vehviläinen haki 2017 uudestaan Liikenneviraston johtoon, mutta ei tullut valituksi.

Tätä aiemmin Vehviläinen toimi Enson ja Stora Enson logistiikkajohtajana vuosina 1987—2012, jolloin hän oli vastuussa metsäteollisuusyrityksen logistiikkavirroista.

— Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeen ajatuksena on Saimaan alueen ja Itä-Suomen teollisuuden ja muun elinkeinoelämän nykyistä vähähiilisempien kuljetusketjujen edistäminen, kertoo maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Karjalan liiton tiedotteessa.

Hänen mukaansa digitaalisilla ratkaisuilla voidaan edistää myös Saimaan matkailutoimijoiden yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on luoda yhteinen palvelualusta Saimaan alueen risteilyliikenteelle.

Maakuntajohtaja Viilainen ilmaisi Vehviläisen nimityksen yhteydessä tyytyväisyytensä siihen, että myös hallitusohjelman toteutuksen kannalta tärkeän vesiliikennehankkeen johtoon saadaan erittäin pätevä liikenne- ja logistiikkaosaaja.

Vehviläinen voi Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeen projektipäällikkönä ottaa lähtökohdakseen suorat kirjaukset hallitusohjelmasta.

Niitä ovat muun muassa sisävesiliikenteen kehittämisohjelma, joka ottaa huomioon elinkeinoelämän ja vesiensuojelun kannalta parhaat kohteet. Lisäksi liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet edistämällä sisävesiliikennettä EU:n tavoitteiden mukaisesti, jonka voisi toteuttaa pidentämällä Saimaan kanavan sulkuja EU:n rahoituksen turvin. Näiden lisäksi myös kanavahankkeiden toteuttaminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa järvimatkailun edistämiseksi ja vesien laadun parantamiseksi.

Saimaan alueen maakunnat pitivät Saimaan kehittämishanketta erittäin tärkeänä koko Itä-Suomen aluekehityksen kannalta.

Hankkeelle on saatu yritysrahoitusta Saimaan syväväylän varrella olevilta teollisuuslaitoksilta sekä kaupungeilta ja kunnilta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 450 000 euroa.

Uusimmat uutiset