Patsaan kirjastolle voi tulla lähtö: Uusi osoite saattaa löytyä Kosken koulukeskuksesta, jonka kaavaluonnos on valmistunut

Kosken koulun suunnitelmia ja kaavaluonnosta käsitellään hyvinvointilautakunnassa ensi tiistaina. Liikennejärjestelyt huolestuttavat jo etukäteen opettajia ja oppilaiden vanhempia.

Anu Pakarinen

Kosken koulun suunnitelmat alkavat pikku hiljaa hahmottua.
Kosken koulun suunnitelmat alkavat pikku hiljaa hahmottua.

Rajapatsaan juuri remontoidulle itsepalvelukirjastolle saattaa tulla lähtö muutaman vuoden sisällä.

Uusi osoite olisi tässä tapauksessa Kosken koulukeskuksella, jonka suunnittelu on parhaillaan menossa.

Asia on esillä tiistaina Imatran hyvinvointilautakunnassa. Hyvinvointijohtaja Hanna-Kaisa Ellosen päätösesityksessä lukee näin:

— Lautakunnan näkemyksen mukaan kirjaston sijoittaminen koulukeskukseen tukisi koulukeskuksen käyttöä monitoimirakennuksena ja tukisi eri-ikäisten välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.

Päätöksiä asiassa ei vielä kuitenkaan tehdä.

— Lopullinen päätös vaatii tuekseen tarkat kustannuslaskelmat, joita ei tässä vaiheessa ole vielä käytettävissä, Ellosen päätösesityksessä sanotaan.

Anu Pakarinen

Rajapatsaan kirjasto saattaa mahdollisesti siirtyä uuden Kosken koulun tiloihin.
Rajapatsaan kirjasto saattaa mahdollisesti siirtyä uuden Kosken koulun tiloihin.

Alustava tilaohjelma valmis

Kirjastoa sivutaan pykälässä, joka käsittelee Kosken koulun valmistelua.

Esityslistan tekstistä ilmenee, että tilaohjelmaluonnos ja alustava suunnitelma rakennuksen massoittelusta on valmistunut. Myös alustava kustannusarvio on laskettu.

Lautakunnalle esitellään kokouksessa lisäksi muun muassa oppilasennusteita, arvioitua iltakäyttöä sekä vuotuisia käyttökustannuksia.

Ellonen esittää, että lautakunta merkitsee selvitykset tiedoksi ja valtuuttaa viranhaltijat jatkamaan hankesuunnitelman valmistelua esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Tavoitteena on, että hankesuunnitelma valmistuisi lokakuun loppuun mennessä päätöksentekoa varten.

Anu Pakarinen

Rajapatsaan kirjasto toimii myös omatoimikirjastona, jossa voi lainata aineistoa, vaikka virkailijat eivät olisi paikalla.
Rajapatsaan kirjasto toimii myös omatoimikirjastona, jossa voi lainata aineistoa, vaikka virkailijat eivät olisi paikalla.

Kaavaluonnos käsittelyssä

Kosken uuden koulukeskuksen rakentaminen edellyttää alueen asemakaavan muuttamista.

Kaavaluonnos valmistui elokuussa ja menee lautakunnan käsittelyyn samassa kokouksessa tiistaina, sillä kaavoitus on pyytänyt luonnoksesta lautakunnan lausuntoa.

Kaavaluonnos mahdollistaa nykyisen koulun purkamisen ja uuden rakentamisen sen paikalle ja osittain nykyisen koulun taakse.

Tilaa tarvitaan kaikkiaan noin 1 050 lasta ja nuorta varten.

Rakennukseen sijoittuu Kosken koulun lisäksi myös Meltolan ja Imatrankosken koulujen oppilaat sekä Itä-Suomen koulu.

Liikenne huolestuttaa

Lautakunnalle annettavan päätösesityksen mukaan kaavaluonnos täyttää hyvin koulurakennusten tarpeet ja mahdollistaa riittävien opetustilojen rakentamisen. Liikennejärjestelyihin on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota.

— On tärkeää, että lopullinen kaava mahdollistaa Sulkukujan osan säilyttämisen lopullisessa kaavassa kevyen liikenteen väylänä tai erillisen kevyenliikenteen väylän rakentamisen Sulkukujan viereen, lukee päätösesityksessä.

Liikennejärjestelyt ovat herättäneet jo etukäteen yhteistä huolta niin oppilaiden vanhemmissa kuin opettajissa, esityslistalta ilmenee.

Erityisesti huolta kannetaan Sulkukujan turvallisuudesta, joka kaavaluonnoksen mukaan avataan ainakin osittain ajoneuvoliikenteelle. Kaavassa osoitetaan uusi lenkkimäinen katuyhteys Sulkukujalta virkistysalueen poikki Vuoksentielle.

Sisäilmaongelmat pakottivat Kosken koulun väistötiloihin. Uusi koulu valmistuu nykyisen paikalle näillä näkymin vuonna 2021.
Sisäilmaongelmat pakottivat Kosken koulun väistötiloihin. Uusi koulu valmistuu nykyisen paikalle näillä näkymin vuonna 2021.

Luetuimmat

Kommentoidut