Stora Enso investoi Imatralle 16 miljoonaa euroa, jotta tehdas täyttää tiukentuvat määräykset — Kaukopään ja vanhan Kuutostien väliseen metsään rakennetaan uudet säiliöt öljylle ja lipeälle

Investoinnilla pienennetään kaasukattiloiden ja kuorikattilan päästöjä ja uusitaan varastosäiliöt nykyajan vaatimuksia vastaaviksi. Uudistukset tehdään tämän ja ensi vuoden aikana.

Minna Mäkinen

Uudet mustalipeän ja öljyn varastosäiliöt rakennetaan tähän, tehdasalueen ja vanhan Kuutostien väliselle metsäalueelle. Säiliöt kohoavat 24 metrin korkeuteen, kertoo ympäristöpäällikkö Teemu Klemetti Stora Ensolta.
Uudet mustalipeän ja öljyn varastosäiliöt rakennetaan tähän, tehdasalueen ja vanhan Kuutostien väliselle metsäalueelle. Säiliöt kohoavat 24 metrin korkeuteen, kertoo ympäristöpäällikkö Teemu Klemetti Stora Ensolta.

Stora Enso aikoo investoida Imatran tehtaille 16 miljoonaa euroa. Viime viikolla yt-neuvotteluista tehtaalla ilmoittanut yhtiö aikoo ennakoida investoinneilla tiukentuvia ympäristölupavaatimuksia. Samalla kemikaaliturvallisuutta tehtaalla parannetaan.

— Eri prosessit on aikanaan rakennettu sen hetkisten säädösten mukaan. Investointi on tehtävä, koska aikaa myöten määräykset ja lainsäädäntö ovat tiukentuneet, kertoo ympäristöpäällikkö Teemu Klemetti Stora Ensolta.

Työt käyntiin keväällä

Työt Kaukopäässä käynnistyvät keväällä. Tehtaiden neljälle kaasukattilalle vaihdetaan vähäpäästöiset polttimet. Kuorikattilalle asennetaan laitteisto, jolla savukaasuista poistetaan kemiallisesti typenoksideja. Kuorikattilaa modernisoidaan myös tuotannon tasoittamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

—Kuorikattilan muutokset toteutetaan touko-kesäkuussa, kaasukattiloiden syysseisokin aikana.

Kattilainvestoinnin arvo on Klemetin mukaan noin kolme miljoonaa euroa.

Kuorikattila tuottaa noin 20 prosenttia ja kaasukattilat noin kymmenen prosenttia tehtaan polttoaine-energiasta.

Investoinnit pienentävät Stora Enson mukaan Imatran tehtaiden typenoksidipäästöjä noin kymmenellä prosentilla.

— Päästöjen uudet raja-arvot astuvat ympäristöluvassamme voimaan 1. heinäkuuta 2020. Nykyisellään typenoksidipäästöt eivät jäisi uusien rajojen alle.

Minna Mäkinen

Uusien mäkisäiliöiden tieltä poistetaan puustoa.
Uusien mäkisäiliöiden tieltä poistetaan puustoa.

Mäkisäiliöt vanhan Kuutostien kylkeen

Investoinnista leijonanosa, 13 miljoonaa euroa, menee uusiin mustalipeän ja raskaan polttoöljyn varastosäiliöihin eli niin sanottuihin mäkisäiliöihin.

Uudet mäkisäiliöt Stora Enso sijoittaa Tornatorilta hankkimalleen 6,5 hehtaarin kangasmetsäalueelle tehdasalueen ja vanhan Kuutostien väliin.

— Uudet säiliöt tulevat nykyisten säiliöitten taakse, vanhalta Kuutostieltä katsoen kuorikattilan piipun ja betonipiipun kohdalle, selvittää Klemetti.

Alue kaavoitetaan tehdasalueeksi ja aidataan. Säiliöt sijoittuvat 1,5 hehtaarin alueelle.

Minna Mäkinen

Vanhat säiliöt tullaan purkamaan. Vasemmalla nykyinen öljysäiliö, oikealla lipeäsäiliö.
Vanhat säiliöt tullaan purkamaan. Vasemmalla nykyinen öljysäiliö, oikealla lipeäsäiliö.

Uusia mäkisäiliöitä tulee neljä

Nykyiset mäkisäiliöt ovat peräisin 1960-luvulta. Mustalipeän varastosäiliöitä on kaksi ja öljysäiliöitä yksi.

— Ne olivat kaikki alunperin öljysäiliöitä. Niiden maaperän suojaukset eivät täytä enää nykyajan vaatimuksia. Säiliöiden on nykyään oltava suoja-altaissa, jotka pidättävät kemikaalin.

Uusia mäkisäiliöitä tulee yhteensä neljä. Kolme niistä on lipeälle ja yksi öljylle.

— Lipeäsäiliöitten tarkoitus on tasapainottaa tehtaan tuotantoa, toimia puskurivarastona. Öljyä taas tarvitaan enää lähinnä poikkeustilanteissa, kuten alasajossa.

Säiliöiden teko alkaa huhtikuussa

Uudet säiliöt tulevat olemaan duplex-terästä. Suoja-altaat ovat tuplasuojattuja.

 — Niissä on vuodonilmaisimet, jotka paljastavat alkavan vuodon nopeasti, kertoo Klemetti.

Säiliöiden rakentaminen aloitetaan huhtikuussa ja työn odotetaan olevan valmis ensi vuoden aikana.

 — Töiden pitää edetä aika rivakasti, tietää Klemetti.

Juttua päivitetty torstaina 7. helmikuuta kello 14.37 Teemu Klementiltä saaduilla lisätiedoilla. Korjattu kello 14.58, että nykyisellään typenoksidipäästöt eivät jäisi uusien rajojen alle. Kello 17.16. lisätty tuoreet kuvat.

Luetuimmat