Rautjärvellä suunnitellaan lakkautetun Aseman koulun yhteyteen esteettömiä asuntoja, kirjastoa sekä tiloja Eksoten kotihoidolle

Yksi koulun siivistä on tarkoitus muuttaa asunnoiksi. Varhaiskasvatus sekä esi- ja alkeisopetus jatkaa koulun tiloissa jatkossakin. Muutostöiden hinta lähentelee 900 000 euroa.

Kai Skyttä

Rautjärven Aseman koulun tilasuunnitelmia käsitellään syksyn aikana. Arkistokuva.
Rautjärven Aseman koulun tilasuunnitelmia käsitellään syksyn aikana. Arkistokuva.

Rautjärven kunnanvaltuusto päätti Aseman koulun lakkauttamisesta viime marraskuussa. Koulu lakkautettiin tänä syksynä niin, että 3.–6. luokkien oppilaat siirtyivät Simpeleen koululle.

Aseman koulun tiloihin jäi vielä varhaiskasvatus sekä esi- ja alkeisopetus. Muutoksien myötä Rautjärvellä on pohdittu, kuinka toiminnot jatkossa järjestetään koulun tiloissa ja mitä muutoksia tiloihin täytyy tehdä.

Vielä tällä hetkellä varhaiskasvatus toimii lisätiloissa koulurakennuksen yhteydessä olevissa moduuleissa, joista on tarkoitus luopua ensi syksynä.

Rautjärven kunnanjohtajan Harri Anttilan mukaan Aseman koulun uudessa tilasuunnitelmassa esitetään, että Aseman koulun rakennukseen tulisi varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkeisopetuksen lisäksi tilat kirjastolle ja Eksoten kotihoidolle.

– Yksi koulun siipi on tarkoitus muuttaa asunnoiksi, mitkä täyttävät esteettömän asumisen kriteerit. Nyt käydään poliittinen keskustelu siitä, onko tämä kustannuksiltaan ja tavoitteiltaan sellainen suunnitelma, mikä voidaan toteuttaa.

Osa muutostöistä olisi tarkoitus tehdä ensi syksyyn mennessä

Suunniteltujen muutoksien rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 712 000 euroa. Tämän lisäksi hankekustannuksiin on varattava noin 60 000 euroa ja pihatöihin 30 000 euroa.

Harri Anttilan mukaan on myös huomioitava, että asuntojen muutostyöt ovat alv-vähennysrajoitteista, joka korottaa kustannuksia noin 75 000 eurolla.

Muutostöiden kokonaissumma lähentelee siis 900 000 euroa. Jos tilasuunnitelma hyväksytään tällaisenaan, aletaan Rautjärvellä tekemään syksyn aikana varsinaista rakennussuunnittelua.

– Tavoitteena olisi saada päätökset tehtyä syys-lokakuun aikana, kertoo Anttila.

Rakennussuunnittelu olisi tarkoitus tehdä valmiiksi nopeassa aikataulussa tämän vuoden puolella, jotta muutostyöt voitaisiin toteuttaa kevätkaudella niin, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tilat olisivat käytettävissä ensi syksynä.

– Asumissiiven muutostyöt jatkuisivat vielä siitä eteenpäin, sanoo Anttila.

Luetuimmat