HUS ehdottaa Eksotelle yhteistyön tiivistämistä — Eksote jatkaa laboratorioiden myynnin valmistelua

Kunnat vaativat Eksotelta esityksiä talouden tasapainottamiseksi.

Kai Skyttä

Eksote pohtii, pitäisikö sen myydä laboratoriotoimintansa. Arkistokuva.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) jatkaa laboratorioidensa myynnin valmistelua.

Helmikuussa kerrottiin, että Synlab on antanut tarkennetun tarjouksen ja neuvottelee Eksoten kanssa. Fimlab ei ole enää mukana, Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen kertoo.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Huslab on kiinnostunut Eksoten laboratorioista.

Itkonen arvelee, että laboratorioiden mahdollisesta myynnistä voidaan kertoa enemmän huhtikuussa.

Itkosen mukaan kyse on siitä, millaisella aikataululla kunnat haluavat Eksoten kattavan alijäämänsä.

— On kuntien asia, haluavatko he rahat meiltä tänä vuonna vai voidaanko näistä alijäämäasioista tehdä sopimus lyhentää niitä useiden vuosian aikana. Silloin meidän ei tarvitse saada suurta rahamäärää tämän vuoden aikana.

— Tällä aikataululla meillä ei ole muita keinoja kuin myydä omaisuutta. Palvelujen vähentäminen tai leikkaaminen ei tule kysymykseen.

HUS kertoo huhtikuussa kuvantamisen yhdistämisen eduista

Perjantaina HUS:n hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen ja HUS:n hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho kävivät tapaamassa muun muassa Eksoten ja Lappeenrannan kaupungin edustajia.

HUS:n mukaan Eksoten laboratorioiden myyminen yksityiselle yhtiölle kuten Synlabille olisi lyhytnäköistä. HUS tarjoaa Eksotelle yhteistyön tiivistämistä. Siihen kuuluisivat esimerkiksi laboratoriot ja kuvantaminen.

HUS:n edustajien mukaan eteläkarjalaisille ja Eksotelle olisi pitkällä aikajänteellä parempi tiivis yhteistyö HUS:n ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) kanssa, mikä tukisi laajan päivystyksen sairaalaa.

— Taloudellisesti HUS-erva-alueen yhteistyö on kannattavampaa kuin laboratorion tai osien myynti. Väestön kannalta kysymys on palveluverkosta, Lasse Lehtonen sanoo.

Etelä-Karjala kuuluu Helsingin yliopistollisen keskussairaalaan erikoissairaanhoidon erikoisvastuualueeseen (erva).

Huhtikuussa HUS aikoo toimittaa Eksotelle raportin Eksoten ja HUS:n kuvantamisen yhdistämisen hyödyistä.

Imatra ja Lappeenranta odottavat esityksiä

Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien edustajat sanovat, etteivät ne ole vaatineet Eksoten laboratorioiden myyntiä, vaan Eksoten esitystä alijäämien kattamisesta.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.) sekä Imatran kaupunginjohtaja Kai Roslakka korostavat, että Eksote päättää itse myykö se jotain toimintojaan.

Kunnat haluisivat Eksotelta esityksen eri keinoista, joilla Eksoten talous voitaisiin saada tasapainoon.

— Kustannusten nousun vauhti on saatava hidastumaan. On löydettävä uusia tapoja tuottaa palveluita, Roslakka sanoo.

— Haluamme kaikki ehdotukset Eksoten kautta. Lappeenranta ei tee konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, vaan se kuuluu Eksotelle, Jarva toteaa.