Ruokolahden kunnanvaltuusto myönsi Tuomo Salliselle eron virasta – Uuden kunnanjohtajan hakukriteereistä äänestettiin valtuustossa maanantaina

Uudelta kunnanjohtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Viljo Rautio (ps.) ihmetteli koulutusvaatimuksen vaihtumista edellisestä kunnanjohtajan hausta.

Santeri Tynkkynen

Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen siirtyy Lappeenrannan kaupunginsihteeriksi syksyllä.
Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen siirtyy Lappeenrannan kaupunginsihteeriksi syksyllä.

Ruokolahden kunnanvaltuusto kokoontui maanantai-iltana Ruokolahden koululla. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan Suna Kymäläisen (sd.) sanoin maanantain kokouslista oli painava, vaikka ei pituudella pilattu.

Ensimmäisenä varsinaisena asiana kunnanvaltuusto myönsi kunnanjohtaja Tuomo Salliselle eron virastaan hänen pyyntönsä mukaisesti 1. lokakuuta alkaen. Sallisen irtisanomisesta ei käyty kunnanvaltuustossa keskustelua.

Kokouksessa käsiteltiin myös uuden kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksia. Ruokolahden kunnanhallituksen laatimassa hakuilmoitusluonnoksessa kelpoisuusvaatimukseksi määriteltiin ylempi korkeakoulututkinto.

Hakuilmoitusluonnoksessa myös todetaan, että käytännön kokemus menestyksekkäästi hoidetuista kunnan tai muista soveltuvista johtotehtävistä on välttämätöntä.

Ilmoituksessa etsitään rohkeasti toimeen tarttuvaa tiimijohtaja, jolla on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja kykyä innovatiivisten ratkaisujen hakemiseen. Kokemus elinkeinoelämän kanssa työskentelemisestä katsotaan eduksi.

Santeri Tynkkynen

Viljo Rautio (takana keskellä) esitti hakukriteereistä poistettavaksi vaatimuksen ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Jarmo Sikiö (takana vasemmalla) kannatti Raution esitystä.
Viljo Rautio (takana keskellä) esitti hakukriteereistä poistettavaksi vaatimuksen ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Jarmo Sikiö (takana vasemmalla) kannatti Raution esitystä.

Vaatimus ylemmästä korkeakoulututkinnosta herätti keskustelua

Kunnanvaltuuston kokouksessa Harri Ahosen (ps.) tilalla ollut varajäsen Viljo Rautio (ps.) ihmetteli koulutusvaatimuksen vaihtumista. Edellisen kerran Ruokolahdelle kunnanjohtajaa haettaessa hakijoilta edellytettiin virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

– Minkä verran löytyy hyviä hakijoita ylemmällä korkeakoulututkinnolla? Meidän tavoite on saada mahdollisimman paljon hyviä hakijoita, ja se mahdollistetaan todennäköisesti entisillä kriteereillä, Rautio totesi.

Rautio esitti poistettavaksi maininnan ylemmästä korkeakoulututkinnosta ja ehdotti vaatimukseksi korkeakoulututkintoa. Jarmo Sikiö (ps.) kannatti Raution esitystä.

– Miksi hakukriteereitä lähdetään muuttamaan, potentiaalisia hakijoita löytyy alemmallakin tutkinnolla, Sikiö totesi.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen (kesk.) kertoi, että kunnanhallituksessa käytiin perustavanlaatuista keskustelua kunnanjohtajan kriteereistä peilaten edelliseen hakuprosessiin.

– Totesimme, että valtaosalla hakeneista oli ylempi korkeakoulututkinto suoritettuna. Katsoimme myös avoinna olevia virkoja ja monissa tämä on kriteerinä.

Santeri Tynkkynen

Ruokolahden kunnanvaltuusto kokoontui poikkeuksellisesti Ruokolahden koulun monitoimitilassa.
Ruokolahden kunnanvaltuusto kokoontui poikkeuksellisesti Ruokolahden koulun monitoimitilassa.

Kunnanhallituksen esitys voitti äänin 24–2

Koska pohjaehdotuksen lisäksi valtuustossa tehtiin kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Kunnanhallituksen tekemää pohjaehdotusta kannatti 24 valtuutettua ja Raution esitystä kaksi valtuutettua.

Näin ollen äänin 24–2 kunnanhallituksen esitys hakukriteereistä jäi voimaan.

Uuden kunnanjohtajan haun on määrä aloittaa heti tällä viikolla. Hakuaikaa on 7. elokuuta asti, ja kunnanhallituksen on määrä valita 10. elokuuta haastatteluun kutsuttavat hakijat.

Kunnanvaltuuston on määrä valita uusi kunnanjohtaja 24. elokuuta.

Yksi valtuustoaloite

Kokouksen muissa esille tulevissa asioissa valtuutettu Esko Ijäs (sd.) ja SDP:n valtuustoryhmä jättivät valtuustoaloitteen, jossa esitetään yhteydenottoa kirjeitse kunnan loma-asukkaisiin.

Kirjeessä olisi tietoa siitä, millä edellytyksillä loma-asunto voitaisiin muuttaa pysyväksi asuin paikaksi sekä kirjautua pysyviksi asukkaiksi kuntaan.

Aloite lähetetään hallitosäännön mukaisesti kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Juttua muokattu 13.7. kello 19.23, lisätty tieto Esko Ijäksen ja SDP:n valtuustoryhmän jättämästä valtuustoaloiteesta.