Imatra haluaa ikäihmiset liikkeelle — Tavoitteena on löytää liian vähän liikkuvat vanhukset ja innostaa heitä ohjattuun liikuntaan

Imatran kaupungin työryhmä on aloittanut kolmivuotisen hankkeen, jonka tavoite on kehittää ikäihmisten terveysliikuntapalveluita.

Silja Kononen

Vanhuksia halutaan tukea liikkumaan ja säilyttämään parempi toimintakunto.
Vanhuksia halutaan tukea liikkumaan ja säilyttämään parempi toimintakunto.

Imatra on yksi 18:sta Voimaa vanhuuteen -hankkeen ohjelmassa aloittavasta kunnasta. Imatra saa ohjausta ikäinstituutin mentorilta. Kehittämistyö alkaa tammikuussa.

Ohjelman tavoitteena on tarjota hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hankkeesta hyötyvä kohderyhmä koostuu yli 75-vuotiaista ikäihmisistä, jotka asuvat kotona, mutta joiden toimintakyky on jossain määrin heikentynyt.

Tavoitteena on pystyä paremmin yhdessä järjestöjen kanssa tukemaan iäkkäiden kuntalaisten liikunta ja liikkumismahdollisuuksia. Imatran ikärakenne ja väestöennusta vaativat tarjoamaan ikääntyneille toimintakykyä lisääviä ja ylläpitäviä palveluita.

Liikunnanohjaajakin voi olla iäkäs

Imatralla toimii nykyään viisi kuntosaliryhmää vanhuksille, eri puolilla kaupunkia, joita ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat. Vertaisohjaaja on hyväkuntoinen ikäihminen, joka voi ohjata ryhmäliikuntatunteja tai ryhtyä liikuntaystäväksi huonokuntoisemmalle.

— Kunnan eri hallintokuntien, eläkeläis-, kansanterveys- ja liikuntajärjestöjen sekä maakuntien yhteistyöllä rakennetaan Voimaa vanhuuteen -liikuntapalveluketju, jonka avulla löydetään liian vähän liikkuvat iäkkäät sekä innostetaan heitä ohjattuun ryhmäkuntoiluun sisällä ja ulkona, kertoo ohjelmajohtaja Elina Karvinen Ikäinstituutista.

Etelä-Karjalassa myös Lappeenranta on mukana hankkeessa. Yhteensä ohjelmahakuun tuli 45 hakemusta.