SDP ajaa muutosta Imatran hallintosääntöön: Keskiportaan pomot ja kaikki johtoryhmän jäsenet valittava kaupunginhallituksessa

Nykyisin päällikkötason viran- ja toimenhaltijat valitsee vastuualueen esimies.

Jasmin Ojalainen

Valtuustoaloite jätettiin viime viikolla Imatran kaupunginvaltuuston kokouksessa.
Valtuustoaloite jätettiin viime viikolla Imatran kaupunginvaltuuston kokouksessa.

SDP on tehnyt valtuustoaloitteen Imatran hallintosäännön muuttamiseksi.

Tavoitteena on lisätä Imatran kaupungin poliittisten päättäjien sananvaltaa palkattaessa Imatran kaupunkiin päällikkö- sekä johtoryhmätason henkilöitä.

Nykyisin päälliköt palkkaa tuleva esimies, eli kunkin vastuualueen johtaja.

Tämän vallan demarit haluavat siirtää nyt kaupunginhallitukselle.

Kyse on sen tason ihmisistä, että kaupunginhallituksen tulee valita heidät. — Veikko Hämäläinen

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Veikko Hämäläinen muistuttaa, että kaupunginhallitus on se, joka päättää Imatralla uusien virkojen perustamisesta.

Miksei se siis veisi prosessia saman tien loppuun saakka? Kyse on Hämäläisen mukaan osittain myös organisaation toimintakyvystä ja työssä jaksamisesta.

— Haluamme, että kaupunginhallitus on se, joka päättää henkilövalinnoista, eikä vain laita virkaa auki, sanoo SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Veikko Hämäläinen.

Johtoryhmään vain kaupunginhallituksen kautta

Kaupunginhallitukselle kuuluu nykyisen hallintosäännön mukaan ainoastaan vastuualueen johtajien valinta.

Vastuualueita on kaupungissa kaksi: hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen sekä kaupunkikehityksen ja teknisten palvelujen vastuualue.

SDP haluaa muuttaa hallintosääntöä nyt niin, että näiden kahden vastuualueen johtajan lisäksi kaupunginhallitus pääsee valitsemaan myös kaikki muut kaupungin sekä kaupunkikonsernin johtoryhmään kuuluvat henkilöt.

Ainoan poikkeuksen tekisi kaupunginjohtaja, jonka valinta kuuluisi jatkossakin kaupunginvaltuustolle.

Hämäläinen perustelee muutostarvetta johtoryhmän merkityksellä.

— Kyse on sen tason ihmisistä, että kaupunginhallituksen tulee valita heidät.

Ei aivan ongelmatonta

Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino näkee valtuustoaloitteessa juridisia ongelmia.

Hallintosäännössä ei ole määritelty, keitä johtoryhmään kuuluu. Lisäksi johtoryhmiä on useita, ja niiden kokoonpanot voivat muuttua. Kaupunginjohtaja tai vaikkapa vastuualueen johtaja linjaa, ketä johtoryhmäänsä haluaa.

— En tiedä, mitä johtoryhmää aloitteessa tarkoitetaan. Meillä on kaupunginjohtajan johtoryhmä, hallinnon johtoryhmä ja vastuualueiden johtoryhmät. Kyseessä on operatiivista johtamista tukeva porukka, jota ei ole määritelty missään hallintosäännössä, eikä kuulukaan määritellä, Heino sanoo.

Lisäksi jos päällikkötason viran- ja toimenhaltijoiden valinta siirretään kaupunginhallitukselle SDP:n esittämällä tavalla, tulee hallintosääntöön luetella jokainen tehtävänimike, joita tarkoitetaan.

— Tämä malli edellyttäisi, että aina kun virkanimikkeitä muutetaan, pitäisi muuttaa myös hallintosääntöä, Heino toteaa.

Tämä ei olisi varsinaisesti ongelmallista, mutta kankeuttaisi toimintaa, hän jatkaa.

Asiaan palataan syksyllä

Valtuustoaloite tehtiin viimeisimmässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin tämän viikon maanantaina.

Valtuustoaloite päätettiin saattaa jatkovalmisteluun hallintopäällikölle ja konsernilakimiehelle. Asiaan palataan ja jatkolinjauksia tehdään syyskuun loppuun mennessä.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset