Muistokirjoitus: Kansainvälisten metsäprojektien kehittäjä Yrjö Schildt

Yrjö Schildt.
Yrjö Schildt.

Enso-Gutzeitissa elämänuransa tehnyt metsänhoitaja ja toimitusjohtaja Yrjö Schildt kuoli 21.5.2019 Helsingissä. Hän oli kuollessaan 85-vuotias, syntynyt 5.10.1933 Suomussalmella. Yrjö Schildt oli vuosikymmenien ajan vaikuttamassa Enso-Gutzeitin kansainvälistymiseen.

Yrjö Schildt kirjoitti ylioppilaaksi Oulun lyseossa ja valmistui metsänhoitajaksi Helsingin yliopistosta 1957. Hän työskenteli Enso-Gutzeitin puunhankinnan eri tehtävissä, kunnes 1977 hänet nimitettiin Metsätoimialan kehitysjohtajaksi, tehtävään, josta muodostui uran käännekohta. Asuinpaikaksi Yrjölle perheineen vakiintui Imatra.

Enso-Gutzeitin johdossa tehtiin 1970-luvulla kauaskantoinen päätös kansainvälistää yhtiö. Kanadan ja Latinalaisen Amerikan ensimmäisten kokemusten pohjalta Metsätoimialan henkilöstön kansainvälistäminen annettiin kehitysjohtaja Yrjö Schildtille. Jo 1970-luvun lopulla hän lähetti nuoria metsäammattilaisia kehitysyhteistyöhankkeisiin Indonesiaan ja Sudaniin, toiminnan painottuessa aluksi taimituotantoon ja metsittämiskokeisiin. Yrjö Schildtin hankkimissa projekteissa onnistuttiin metsityksessä niin Sahelin alueella Afrikassa kuin Indonesian ruohikoilla.

Pian ulkomaanprojektien toiminta laajeni yhä uusiin maihin sekä kansainvälisten järjestöjen hankkeisiin ja metsäalan yritysten konsultointiin. Vuonna 1989 Metsätoimialan Ulkomaanprojektit yhtiöitettiin perustamalla Enso Forest Development Oy Ltd -tytäryhtiö. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin itseoikeutetusti Yrjö Schildt. EFD Oy Ltd:stä oli kymmenessä vuodessa kasvanut merkittävä toimija metsäalan konsultoijana.

Varhainen kansainvälistyminen konkretisoitui, kun Enso alkoi 1990-luvulla perustaa metsäteollisuuden tarpeisiin akaasia- ja eukalyptusviljelmiä, aluksi Indonesiassa ja pian myös Kiinassa. Teollisen mittakaavan hankkeissa voitiin nyt ratkaisevasti hyödyntää kahden vuosikymmenen aikana yhtiölle kertynyttä metsäosaamista.

Yrjö Schildt oli alaistensa kunnioittama esimies, joka huolehti paitsi työntekijöiden myös heidän perheidensä viihtyvyydestä kohdemaissa. Väsymättömästi hän matkusti luomassa uskoa vaativissa oloissa työskenteleville asiantuntijoille ja paikallisille yhteistyökumppaneille sekä johtamalla hankalia projektineuvotteluja. Runsaasta matkustamisesta huolimatta Yrjö Schildt oli kotiseudullaan aktiivisesti mukana järjestöelämässä. Yrjö Schildt jäi eläkkeelle vuonna 1997, muuttaen vaimoineen Helsinkiin lähemmäksi lastensa perheitä. Kesäpaikka jäi Saimaan rannalle hirvijahtien tukikohdaksi.

Muutama vuosi Yrjö Schildtin eläköitymisen jälkeen Enson omasta konsulttiyhtiöstä luovuttiin kansainvälistymisen tavoitteiden tultua valmiiksi.

Ari Mikkilä

Kirjoittaja on Yrjö Schildtin

pitkäaikainen työtoveri