Korvenkantaan aiotulle energiapuuvarastolle etsitään jo muita vaihtoehtoja — Saareksiinmäen asukkailta kirjallinen vastine Imatran lämmön haketerminaalista

Paikan läheisyydessä asuvat pelkäävät pölyn, melun ja liikenteen lisääntyvän liiaksi.

Minna Mäkinen, Minna Mäkinen

Imatran lämpö rakentaa puuterminaalin Korvenkantaan. Asukkaita huolettavat mahdolliset melu- ja liikennehaitat. Kuvassa Anja Kokko.
Tälle Keskuskadun jatkeen päässä olevalle aukealle uuden energiapuuterminaalin on määrä sijoittua. Tulevan puuterminaalin ja asutuksen väliin jää metsikkö.
Imatran lämpö rakentaa puuterminaalin Korvenkantaan. Asukkaita huolettavat mahdolliset melu- ja liikennehaitat. Kuvassa Anja Kokko. Tälle Keskuskadun jatkeen päässä olevalle aukealle uuden energiapuuterminaalin on määrä sijoittua. Tulevan puuterminaalin ja asutuksen väliin jää metsikkö.

Saareksiinmäelle sijoittuvasta Imatran Lämpö Oy:n haketermimaalista on jätetty sijoittumista vastustava kirjallinen vastine. Asukkaiden kuulemistilaisuuteen pohjautuvan vastineen on allekirjoittanut yli 20 terminaalin välittömässä läheisyydessä asuvaa henkilöä.

Imatran Lämpö hakee kaupungin alueelta paikkaa terminaalille, jossa se voi varastoida ja hakettaa kaupungin metsistä hakattua energiapuuta. Tällä hetkellä kaupungilla on useita puuvarastoja eri puolilla kaupunkia.

Terminaalikäyttöön otettava alue edellyttää rakennusvalvonnan myöntämää toimenpidelupaa.

Lähialueen asukkaiden huolena on terminaalin aiheuttamat pöly- ja meluhaitat sekä liikenteen lisääntyminen asuntoalueen välittömässä läheisyydessä. Asukkaiden asiamiehenä toimiva Juhani Kaseva korostaa, että vastustus kohdistuu pelkästään terminaalin sijoituspaikkaan.

Varastoa on suunniteltu Keskuskadun jatkeen päähän Kuutostien tuntumaan. Kasevan mukaan terminaali nousisi meluvallin päälle, mikä lisäisi osaltaan sen haittoja ympäristön asutukselle. Asukkaita närästää myös energiapuukasojen muodostama esteettinen haitta.

Kaupungin rakennusvalvontapäällikkö Ritva Ihalaisen mukaan lupapäätöstä ei tehdä kiireellisenä. Lupaa hakeva Imatran Lämpö hakee parhaillaan vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja varastointialueelle.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset