Museovirasto puoltaa Imatrankosken kirkon säilymistä alkuperäiskäytössä

Veikko Puska

Imatrankosken kirkko etelästä päin katsottuna
Imatrankosken kirkko etelästä päin katsottuna

Imatran seurakunnan kiinteistöstrategian maininnasta, jossa ehdotetaan Imatrankosken kirkkoa suljettavaksi. Asiaa ei ole kuitenkaan vielä päätetty.

Jääski-seura on jo usean vuoden ajan ollut asiasta huolissaan, sillä kirkko on perustettu lakkautetun Jääsken seurakunnan tähän tarkoitukseen testamenttaamilla varoilla.

Tämän vuoden helmikuussa Jääski-seura pyysi Museovirastolta ulkopuolista arviota kirkkorakennuksen ja sen sakraalisen esineistön arvosta.

Museovirasto antoi lausuntonsa kesäkuussa. Se toteaa Imatrankosken kirkon ja sen kirkkopuiston olevan historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokasta imatralaista rakennuskulttuuria.

Museoviraston mukaan kirkon säilyminen alkuperäiskäytössä olisi paras ratkaisu sen kulttuurihistoriallisen arvon osatekijöiden kannalta.

Myös Jääski-seura haluaa säilyttää kirkon seurakunnan omistuksessa ja aktiivisessa käytössä, ja saada sen kiireellisimmät korjaukset pikaisesti aloitetuiksi.

Jääski-seuran mukaan Imatrankosken kirkko on myös karjalaisen kulttuurin, henkisen sekä hengellisen perinnön jatkaja. Kirkossa on runsaasti myös arvokasta, usean vuosisadan ikäistä sakraaliesineistöä.

Luetuimmat