Nuorisopsykiatrian palveluja toteutetaan etävastaanottona lääkäripulan takia — Eksoten kilpailutuksessa ei löytynyt päteviä hakijoita

Hankinnan enimmäisarvoksi on arvioitu 220 000 euroa.

Minna Mänttäri

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen lääkäripalvelujen järjestäjäksi ei ollut päteviä hakijoita.
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen lääkäripalvelujen järjestäjäksi ei ollut päteviä hakijoita.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on päättänyt hankkia Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:ltä etävastaanottona toteutettavia nuorisopsykiatrin palveluita.

— Me saamme Mehiläisen terveyspalveluiden kautta yhden lääkärin, joka antaa meille kolme päivää viikossa. Meille on rakennettu etäyhteys. Hän näkee ruudun kautta asiakkaan tai asiakasperheen ja asiakkaat näkevät hänet, kertoo perhepalvelujen johtaja Riitta Hakoma.

Mehiläisen lääkäri konsultoi tarvittaessa Eksoten omia työntekijöitä, mutta palvelu ja tehtävä työ kohdistuvat nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Hakoma pitää merkittävänä sitä, että yhteys toimii.

— Tärkeintä on, että hän pystyy tapaamaan asiakkaita niin, että heillä on näköyhteys toisiinsa.

Töitä olisi, päteviä hakijoita ei

Eksote pyysi jo helmikuussa tarjouksia lääkäripalveluista lasten- ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Hankinta oli jaettu kahteen osa-alueeseen: nuorisopsykiatrian erikoislääkärin palveluihin ja laillistetun ja nuorisopsykiatriasta kokemusta omaavan lääkärin palveluihin.

— Eksote kilpailutti lääkäripalvelut kilpailulain perusteella, mutta siihen ei saatu päteviä hakijoita. Etsimme nuorisopsykiatrian pätevyyden omaavia henkilöitä, eikä niitä saatu, Hakoma sanoo.

Jollain tavalla täytyy tätä lääkärivajetta saada paikattua. — Riitta Hakoma

Lääkärien haaliminen Etelä-Karjalan alueelle on ollut ajoittain haastavaa. Hakoman mukaan nuorisopsykiatrian osalta rekrytointi on vaikeaa valtakunnallisellakin tasolla.

Tehtävään palkattaisiin omia lääkäreitä, mutta koska se ei onnistu, palvelut joudutaan hakemaan ulkopuolelta.

— Mieluusti palkkaisimme omia lääkäreitä, jos vain heitä saataisiin.

Lääkärille edes jotain kautta

Sopimus etävastaanottopalvelusta tehdään kuuden kuukauden ajaksi tammikuun 7. päivästä lähtien. Jos palvelu vastaa tarkoitustaan, Eksotella on käytettävissään puolen vuoden optio. Vuodelle 2021 palvelu on kilpailutettava uudelleen.

— Mehiläinen tarjosi meille tällaista mahdollisuutta. Koska rekrytointi tälle meidän alueellemme on ollut vaikeaa monen muunkin lääkärikunnan osalta, ajattelimme, että lähdemme ainakin kokeilemaan tätä mahdollisuutta ja sitä, tuottaisiko tämä asiakkaidemme kannalta hyvää tulosta, että meillä on lääkäri edes tällä tavalla käytössä. Jollain tavalla täytyy tätä lääkärivajetta saada paikattua, Hakoma kommentoi.

Eksoten hallituksen päätöstä perustellaan sillä, että lääkärityön vahvistaminen on hoidon kannalta välttämätöntä.

Hankinnan enimmäisarvoksi on arvioitu 220 000 euroa ilman arvonlisäveroa, sisältäen optiokauden.

Terveydenhuoltolaki

Terveydenhuoltolaki velvoittaa, että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön taikka perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavaan erikoissairaanhoidon toimintayksikköön.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset