Parempi hoitajamitoitus maksaisi Eksotelle 4,5 miljoonaa euroa — Hoitajia tarvittaisiin sata lisää, mutta Eksoten mukaan Etelä-Karjalassa on pulaa hoitajista

Eksoten kilpailutuksessa hinnan painoarvo on 70 ja laadun 30 prosenttia.

Kai Skyttä

Viime aikoina paljastuneet väärinkäytökset yksityisissä hoivakodeissa huolestuttavat päättäjiä senkin takia, että Eksote aikoo ulkoistaa 75 prosenttia tehostetusta palveluasumisesta.

Etelä-Karjalassa ei ole ollut suuria ongelmia ostopalveluna tuotetuissa vanhusten asumispalveluissa. Myös Eksoten oman toiminnan valvonta on ollut systemaattista ja tehokasta. Näin vakuutetaan maanantaina kokoontuvalle Lappeenrannan kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus käsittelee kertaalleen pöydälle jätettyä vastausta joidenkin demarivaltuutettujen jättämään valtuustoaloitteeseen. Aloitteessa kysytään yksityisten tuottamien hoivapalvelujen riskeistä. Ilmi tulleet väärinkäytökset yksityisissä hoivapalveluyrityksissä ovat vaarantaneet potilasturvallisuuden.

Etelä-Karjalassa ei ole ollut suuria ongelmia ostopalveluna tuotetuissa vanhusten asumispalveluissa. — Eksoten selvitys

Lappeenrannan kaupunki käy myyntineuvotteluja muutamasta ikäihmisten tehostetun ja/tai palveluasumisen kohteesta.

Eksote vaatii vain minimimitoituksen

Selvityksen mukaan Eksote vaatii yksityisiltä vähintään alimman mahdollisen eli 0,5 mitoituksen tehostetussa palveluasumisessa ja 0,4:n palveluasumisessa.

Eksoten mukaan laadulta kuitenkin edellytetään korkeaa lähtötasoa. Kilpailutuksessa hinnan painoarvo on 70 ja laadun 30 prosenttia.

Eksote on tarkentanut palvelun sisältöä. Tämän pitäisi käytännössä kasvattaa hoitajamitoitusta tai henkilöstön painottumista enemmän koulutusta saaneisiin.

Eksoten tekemä valvonta perustuu pääasiassa hoivakotien omavalvontaan jatkossakin.

60-paikkaisen hoivakodin hoitajamäärä kasvaisi 30:stä 42:een

Hoitajamitoituksen alarajan nostaminen nykyisestä 0,5:stä 0,7:ään hoitajaan yhtä asukasta kohti kasvattaisi Eksoten kustannuksia vuodessa noin 4,5 miljoonalla eurolla. Eksoten omaan tehostettuun palveluasumiseen pitäisi lisätä sata hoitajaa.

Esimerkiksi 60-paikkaisessa tehostetun palveluasumisen yksikössä 0,5:n mitoituksen perusteella tarvitaan 30 työntekijää ja 0,7:n mitoituksella 42 työntekijää.

Kun työntekijät jakautuvat kolmeen työvuoroon, on esimerkiksi yövuorossa yksikön koosta riippuen yhdestä kolmeen työntekijää.

Eksoten arvion mukaan hoitajia ei pysyttäisi lisäämään nopeasti, koska Eksoten alueella on pulaa työntekijöistä. Asumispalveluihin saattaisi siirtyä hoitajia kotihoidosta.