Sovinto HL-Rakentajien konkurssipesän kanssa ratkesi asianajajan mielestä täysin Eksoten näkemyksen mukaisesti – Timo Saksela pitää 1,6 miljoonan euron korvausta erinomaisena

HL-rakentajien konkurssipesä vaati Eksotelta 11,2 miljoonaa euroa urakkasopimuksen purusta ja K-sairaalan rakennustyömaan haltuunotosta, mutta luopui vaateistaan.

Juho Maijala

HL-Rakentajat ei pystynyt viemään K-siiven urakkaa loppuun. Eksote otti työmaan haltuunsa joulukuussa 2017. Arkistokuva.
HL-Rakentajat ei pystynyt viemään K-siiven urakkaa loppuun. Eksote otti työmaan haltuunsa joulukuussa 2017. Arkistokuva.

Eksote voi toimitusjohtaja Timo Sakselan mukaan olla todella tyytyväinen HL-Rakentajien konkurssipesän kanssa tehtyyn sovintoon.

– Lopputulos on erinomainen. Oleellista on, että saatiin tämä prosessi viimein päätökseen ja että ollaan saamapuolella.

Saksela kertoo, että Eksoten hallitus on ollut koko ajan tietoinen, missä mennään.

Eksotelle 1,6 miljoonan euron korvaus

Nyt päätepisteen saanut prosessi sai alkunsa joulukuussa 2017, jolloin Eksote joutui purkamaan urakkasopimuksen ja otti K-siiven työmaan haltuunsa pääurakoitsijalta HL-Rakentajilta. HL-Rakentajat hakeutui joulukuun lopulla konkurssiin.

Eksote saa konkurssipesälle esittämiensä vaateiden perusteella 1,6 miljoonan euron korvauksen.

Samalla konkurssipesä luopuu lopullisesti Eksoteen kohdistamistaan vaatimuksista sekä Eksote sovintomäärän ylittäviltä osin omista vaatimuksistaan.

Eksote oli vaatinut konkurssipesältä 6,6 miljoonan euron saatavia ja konkurssipesä Eksotelta 11,2 miljoonaa euroa.

Sopiminen usein riitelyä vaikeampaa

Oleellista on, että saatiin tämä prosessi viimein päätökseen ja että ollaan saamapuolella. — Timo Saksela

Asianajaja Juho Lönnbladin mielestä sovinto tarkoittaa sitä, että asia ratkesi käytännössä täysin Eksoten näkemyksen mukaisesti.

Lönnblad edusti Eksotea pitkään jatkuneissa neuvotteluissa.

– Korvaus ei ole sama kuin alkuperäinen vaade, koska konkurssipesän maksukyky on rajallinen. Eksotelle taloudellisesti parempaa lopputulosta olisi todennäköisesti ollut mahdotonta saavuttaa oikeudenkäynnissä.

Lönnbladin mukaan sovinto saavutettiin hyvin vaikeassa riitatilanteessa.

– Sovinnon saavuttaminen on usein paljon vaikeampaa kuin riitely.

Lönnblad selvittää, että aikanaan taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä esitetyt vaateet eli Eksoten vaatima 6,6 miljoonaa euroa ei ole sellaisenaan vertailukelpoinen saavutetun sovintosumman kanssa.

– Tuossa yhteydessä esitetään puolin ja toisin vaatimusten enimmäismäärät, joita ei myöhemmin voi korottaa.

Minna Mänttäri

K-siipi otettiin käyttöön kesällä 2018 aikataulusta hieman myöhässä.
K-siipi otettiin käyttöön kesällä 2018 aikataulusta hieman myöhässä.

Työmaan haltuunotto oli kova päätös

Taannoista päätöstä ottaa työmaa haltuun Lönnblad luonnehtii todella kovaksi.

– Työmaa oli viivästymässä, ja HL-Rakentajien vaikea taloudellinen tilanne oli tiedossa. Vaikutti yhä enemmän siltä, että urakoitsija ei saa vietyä työtä loppuun.

Asia ratkesi käytännössä täysin Eksoten näkemyksen mukaisesti. — Juho Lönnblad

HL-Rakentajien mukaan työmaan haltuunotto oli perusteeton. Tämän takia se vaati korvauksia, jotka taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä olivat 11,2 miljoonaa euroa.

Lönnblad kertoo, että kun haltuunottoa harkittiin, selvitettiin kaikki vaihtoehdot ja yritettiin hakea mahdollisuutta jatkaa HL-Rakentajien kanssa.

Lönnbladin mielestä neuvottelutulos vahvistaa, että Eksotella oli oikeus ottaa työmaa haltuunsa ja vaatia korvauksia. Sovinnossa konkurssipesä luopui kaikista vaatimuksista Eksotea kohtaan.

– Ei tällaista sopimusta olisi syntynyt, ellemme olisi onnistuneet vakuuttamaan konkurssipesää siitä, että perusteet työmaan haltuunottamiselle olivat olemassa.

Etelä-Saimaa ei tavoittanut lomalla olevaa konkurssipesän pesänhoitajaa Janne Kallioista.

K-siipi siirtyi normaaliin päiväjärjestykseen

K-siipi otettiin käyttöön toukokuun lopulla 2018 ja päivystys kesällä.

Huhtikuussa 2018 oli vielä sattunut virheellisen putkiliitoksen aiheuttama vesivahinko. Se oli osaltaan viivästyttänyt avaamista.

K-siiven sisäänajossa tuli ilmi toiminnallisia ongelmia. Nekin ovat jo takana. On siirrytty ikään kuin normaaliin päiväjärjestykseen.

– K-siivessä on opittu nyt toimimaan ja sitä käyttämään, eikä tiedossani ole enää korjauksiin tai vastaaviin liittyviä ongelmia, sanoo Timo Saksela.